Helsesekretærforbundet i Delta

Helsesekretærforbundet er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester. Det er ingen krav om autorisasjon for å være medlem. Helsesekretærforbundet har også et tilbud til elever, yrkespassive og honnørmedlemmer.

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 19-23, Oslo
E-postadresse: [email protected]

Styre

Gro Bengtson
Forbundsleder i Helsesekretærforbundet i Delta

Elisabeth Nordnes
Nestleder

Lene Aas
Sekretær

Anne Cathrine Norsted
Styremedlem

Gro Buttingsrud
Styremedlem

Bjørg Lyngedal
Styremedlem primær/bedrift

Miryam Khan
Styremedlem spesialisthelsetjenesten

Vanja Therese Gjerde
Vara

Lokalavdelinger for Helsesekretærforbundet

Heidi Myre
Kontakt for lokalavdelingen i Troms og Finnmark

Peggy Heggen
Kontakt for lokalavdelingen i Nordland

Eli Karin Kvål
Kontakt for lokalavdelingen i Nord- og Sør-Trøndelag

Bea Aksnes
Kontakt for lokalavdelingen i Sogn og Fjordane

Anette Fossen
Lokalkontakt for Hordaland

Hege Nordheim
Styremedlem og kontakt for Aust- og Vest-Agder

Hege Jeanette Jensen
Kontakt for lokalavdelingen i Rogaland

Marianne Engh
Styremedlem primær/bedrift

Susannne Flugheim
Kontakt for lokalavdelingen i Østfold

Elisabeth Jaehn Dahl
Kontakt for lokalavdelingen i Vestfold, Buskerud og Telemark