Er du en av oss i Helsesekretærforbundet?

Som helsesekretær har du helt sikkert hørt om Helsesekretærforbundet i Delta.

Vi som er helsesekretærer har våre egne utfordringer og muligheter – i Helsesekretærforbundet i Delta møter vi dem samlet!

Vi arbeider aktivt for å heve yrkesgruppens status og for at våre medlemmer skal få bruke hele sin kompetanse. Vi ønsker å bidra til at det ansettes personell med riktig fagkompetanse i forhold til arbeidsoppgaver.

Helsesekretærforbundet påvirker politiske organer når det gjelder utviklingen av faget og utdanningen, og er høringsinstans for myndighetene i fagrelaterte spørsmål.

Din faglige utvikling

Vi holder kurs og vil oppmuntre medlemmene til å øke sin kompetanse gjennom videreutdanning på fagskole.

Gjennom Delta er vi med på å ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår, og på å fremme medlemmenes innflytelse over egen arbeidssituasjon. Vi ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og være pådrivere for kvalitetssikring av helsesekretærens tjenester.

Ta gjerne kontakt

Vi er opptatt av nær kontakt med medlemmene og ivaretar dette gjennom de lokalavdelingene vi har, og via mail og telefon. Våre medlemmer er alltid velkommen til å kontakte oss.

Helsesekretærforbundet i Delta er et naturlig valg for deg som helsesekretær.

Helsesekretærforbundet i Delta het tidligere Norsk Helsesekretærforbund.