Utdanning for helsesekretærer

For å bli autorisert helsesekretær må du ha bestått eksamen fra helsesekretærlinjen i videregående skole.

Helsesekretærutdanningen ligger i Utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Helsesekretærutdanningen er tre år i skole:

  • Vg1 Helse og oppvekstlfag
  • Vg2 Helseservice
  • Vg3 Helsesekretær

Fullført opplæring med godkjent resultat fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittelen er helsesekretær.

Voksne har rett til videregående opplæring

Voksne over 25 har rett til å få fullføre videregående.
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også for voksne. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen.

Realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på gratis vurdering hos fylkeskommunen hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. Noen fylker tar seg også betalt.

Realkompetanse omfatter alt du tidligere har lært i skole, arbeidsliv og organisasjonsliv. Din realkompetanse skal kartlegges og vurderes, og telle med i opplæringen som gjennomføres.

Voksne som ønsker å bli helsesekretær anbefales å ta kontakt med opplæringsavdelingen i egen fylkeskommune.