Hvorfor være medlem av Helsesekretærforbundet i Delta?

Hvorfor være medlem av Helsesekretærforbundet i Delta?

Det skjer mye i samfunnet, og særlig i helsesektoren, som kan avgjøre om du har en jobb å gå til i framtiden. Medlemskap i Delta/Helsesekretærforbundet er en investering i trygghet på arbeidsplassen!

Medlemskap hos oss gir deg:

  • Faglige oppdateringer
  • Et faglig og sosialt nettverk
  • Innflytelse på fagets fremtid
  • Forhandlingsbistand og juridisk hjelp
  • Privatøkonomiske fordeler

Politisk innflytelse på utdanning og omstrukturering i helsevesenet

Delta/Helsesekretærforbundet har direkte kontakt med politikere og forvaltningen. Det gir oss innflytelse når det gjelder utdanning, videreutdanning og etterutdanning innenfor faget og hvilken vei helsesektoren går i tider med store omstillinger. Noen må si fra om hva som er viktig for oss og for vår yrkesgruppe. Gjør vi det i samlet flokk, blir vi hørt!

Delta tar konfliktene - både med arbeidsgiveren din og med arbeidsgiverens organisasjon

Vi tar støyten i lønnsforhandlingene. Da trenger ikke du å ta opp slike litt vanskelige emner direkte med din arbeidsgiver. Vi er her for å hjelpe deg med både faglige, juridiske og andre spørsmål.

Hvis ikke vi kan hjelpe deg, da vet vi ofte hvem som kan!

Faglig oppdatering - og sosialt nettverk

I Helsesekretærforbundet har vi fokus på livslang læring, og vi gjør mer enn å snakke om det. Vi sørger for at du som medlem får tilbud om både etterutdanning, videreutdanning, kurs og temakvelder som bidrar til å heve din kompetanse. I tillegg får du både et faglig og et sosialt nettverk. Via nettsidene våre, Facebook og Deltas faglige tilbud, som du finner på Aktivitetskalenderen på nettsiden, kan du blant annet få faglig inspirasjon, oversikt over kurs og andre arrangementer, og ikke minst følge med i hva som skjer i faget og forbundet.

Privatøkonomiske fordeler

Medlemskap i Delta/Helsesekretærforbundet gir deg rett til rimeligere privatforsikringer av forskjellig art. I tillegg kan du få rabatter på blant annet bensin, mobiltelefon og hotellopphold. Du finner oppdatert informasjon om dine medlemsfordeler på nettsidene www.delta.no.