Bli medlem i Helsesekretærforbundet

Bli medlem i Helsesekretærforbundet

Helsesekretærforbundet i Delta er yrkesorganisasjonen for helsesekretærer og andre som jobber innen medisinsk kontorfag.

Med nesten 5000 medlemmer er vi et stort forbund som har innflytelse overfor både helse- og utdanningsmyndigheter.

 • Vi arbeider aktivt for å heve yrkesgruppens status.
 • Vi sørger for god informasjon og faglig oppdatering.
 • Å være organisert gir deg trygghet. Vi passer på at dine ønsker og behov blir ivaretatt, og jobber for trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.

Problemer på jobb? Du kan få hjelp av advokat

Lønnsomme medlemsfordeler og rabattavtaler


Prøv oss ut - 2 måneder gratis medlemskap

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 24,- per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1.2023 kr 556,- per måned.
  • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2023 er beløpet inntil kr 7.700,-.
  • Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.
  • Lærlinger har gratis medlemskap.

  Les mer

Følg oss på Facebook: