De nasjonale valgkretsenes valgkomitéer

De nasjonale valgkretsene for valgområdene privat, staten og Spekter utenom helseforetakene i Delta jobber nå med sine innstillinger til kandidater som skal representere medlemmene i Deltas hovedstyre og Deltas representantskap.

Valgkomite for nasjonal valgkrets PRIVAT

Bente Kroken (kontaktperson)
[email protected]
mob. 99430811

Rune Thorland

Erlend Sundquist

Valgkomite for nasjonal valgkrets STAT

Elisabeth Borthen (leder)
[email protected]
mob. 97586908

Ragnfrid Mangor-Jensen

Anne S. Henriksen

Elin Hoel

Valgkomite for nasjonal valgkrets SPEKTER UTENOM HELSEFORETAK

Line Henriette Paulsen (leder)
[email protected]
mob. 97733547

Christina Willumsen

Sigrid Skeie Tjensvoll