Årets arbeidsgiver 2019: - May-Liss har jobbet systematisk for å skape en heltidskultur

May-Liss Lodes, til daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold, er årets arbeidsgiver.
May-Liss Lodes, til daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold, er årets arbeidsgiver. Foto: Joakim S. Enger

Da den tidligere hjelpepleieren ble leder, så tok hun tak i ufrivillig deltid. Nå hylles hun av både ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiveren.

May-Liss Lodes er til daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold. Og der gjør hun i følge mange en svært god jobb. Nå er hun kåret til årets arbeidsgiver i 2019 av Delta.

- Jeg er så overrasket. Dette er veldig moro, sier hovedpersonen selv.

Svært gode resultater

- Dette er en arbeidsgiver som har våget å tenke utradisjonelt og modig for å finne gode løsninger. Og det er en arbeidsgiver som har hatt tett og god dialog med tillitsvalgte for å få dette til. De ansatte er veldig fornøyd. De tillitsvalgte er veldig fornøyd. Jeg tror arbeidsgiver er fornøyd og jeg er sikker på at brukerne merker at mer stabilitet og tilfredshet hos de ansatte gir bedre kvalitet på tjenestene, sa leder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, da han delte ut prisen under årets representanskap på Gardermoen. 

Delta får ofte høre fra arbeidsgiver at turnusarbeidere i helse- og omsorgssektoren må jobbe deltid for å få kabalen til å gå opp.

- May-Liss og Re kommune har bevist det motsatte og kan vise til svært gode resultater når det gjelder å få bukt med ufrivillig deltid. Det er jobbet systematisk med å skape heltidskultur. Ved å legge midler fra vikar- og overtidsbudsjettet inn i grunnbemanning har de klart å tilby samtlige ansatte som har hatt uønsket deltid, en høyere stillingsbrøk. Det er svært hyggelig å kunne dele ut Deltas arbeidsgiverpris til en verdig vinner, sa Thorkildsen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Delta_representanskap2019_JSEnger-111-1600px
Deltaleder Lizzie Ruud Thorkildsen delte ut prisen til May-Liss Lodes på representantskapsmøtet på Gardermoen 27. november. Foto: Joakim S. Enger

- Noe vi har skapt sammen

Prisvinneren selv synes det er stas å bli satt pris på, men hun er rask til å dele det med alle rundt seg. 

- Uten medvirkning fra de ansatte og ledelsen så ville vi ikke fått til dette. Her har vi skapt noe sammen. Og det er det som gjør det ekstra moro å lykkes. 

May-Liss Lodes jobbet lenge som hjelpepleier, men har nå vært leder siden 2014.

- Da loven ble endret slik at man ikke måtte være sykepleier for å ta steget opp som leder, så kastet jeg meg på lederutdanning. Jeg hadde virkelig lyst til å prøve.

May-Liss, som også er mangeårig medlem i Delta, fikk for alvor fart på arbeidet med heltdskultur etter et turnuskurs i Delta-regi.

- Delta ønsket å samarbeide med en kommune for å jobbe nærmere med årturnus og heltidskultur, så da synes jeg det var helt naturlig at Re kommune ble med på dette. Og slik ble det.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Turnusen lagt for 2020

17. desember 2018 ble årsturnusen satt i gang for første gang, og i sommer ble den evaluert. 42 av 44 ansatte ville svært gjerne fortsette. Og nå er årsturnusen for 2020 lagt. 

- Tilbakemeldingen fra de ansatte var veldig god å få. Samtidig så er det ingen tvil om at uten det tette samarbeidet med dem, så hadde ikke dette blitt så bra. De har vært med på arbeidet med årsturnusen hele tiden. 

May-Liss Lodes er samtidig klar på at det aller viktgiste er at de sammen har klart å levere en bedre tjeneste til beboerne på helsehuset.

- Det at flere fast ansatte står i større stillinger skaper mer trygghet og forutsigbarhet for beboerne, særlig for de som trenger litt ekstra omsorg å støtte. Dessuten er arbeidsmiljøet blitt enda bedre, og de ansatte har mer kompetanse rundt seg når de er på jobb.

Hun ser alle

Også hovedtillitsvalgt for Delta i Re kommune, Bente Bøe, er full av lovord om den jobben som årets prisvinner har utført. 

- Alle som ville ha større stilling fikk det. De ansatte er svært fornøyd. May-Liss samarbeider veldig godt med både sine ansatte, tillitsvalgte og med ledelsen. Hun er opptatt av å se alle, og jeg tror hennes bakgrunn som hjelpepleier er en viktig årsak til at hun er blitt en så god leder. Hun vet hvordan livet på golvet er, sier Bøe.

Ingerd Saasen Backe, virksomhetsleder i helse og omsorg i Re kommune og sjefen til May-Liss, er også begeistret. Både for den jobben prisvinneren gjør, og får at kommunen får annerkjennelse for sin heltidstenking.

- Med tydelighet og kunnskap har May-Liss fått til dette. Hun har i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte skapt resultater både for  tjenestemottaker, ansatte, og kommuneøkonomi har positiv gevinst av dette.

- Jeg vil også slå et slag for hjelpepleiere/helsefagarbeidere som kan være utmerkede ledere. Dette er May-Liss et svært godt eksempel på, sier virksomhetslederen.

Balanse i arbeidslivet

Prisen som May-Liss Lodes fikk består – foruten hederlig omtale – av et diplom og en statue utført av kunstneren Nina Nesje. Skulpturen heter «Balanse» og står som et symbol på målsettingen med en god arbeidsgiverpolitikk – en god balanse mellom arbeidsgivere og ansatte til beste for brukerne og samfunnet. Gutten på denne balanseplanken symboliserer også balansen i livet og det som ligger i kjerneverdiene til Delta – det kan være mellom være mellom våre individuelle behov og samfunnets behov, mellom arbeid og fritid, eller et balansert arbeidsliv som har plass og rom for alle.

(se faktarammer om arbeidsgiverprisen til Delta under bildet)

Delta_representanskap2019_JSEnger-115-1200px
May-Liss Lodes ble nominert til årets arbeidsgiverpris av av hovedtillitsvalgt Bente Bøe i Re kommune. Foto: Joakim S. Enger

 

Priskriteriene

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Tidligere vinnere

Prisen ble delt ut første gang i 1996.  Da gikk prisen til Lillehammer revmatismesykehus, senere har Matz Sandmann, fylkesrådmann i Buskerud fått prisen, det har også Kristiansand kommune, Sola kommune, rådmann i Drammen Nils Petter Wisløff, Helse-Midt-Norge og Nordlandssykehuset.

I 2016 gikk prisen til daværende direktør på Lovisenberg sykehus, Lars Erik Flatø.
I 2017 ble det ikke delt ut noen pris.

I 2018 ble Stig Tore Veland, leder av Nav Eiganes og Tasta i Stavanger, hedret med denne utmerkelsen.