- Sterkt beklagelig at regjeringen stopper streiken med tvungen lønnsnemd

Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta, er frustrert over at regjeringen tyr til tvungen lønnsnemd.
Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta, er frustrert over at regjeringen tyr til tvungen lønnsnemd.

Streiken innenfor NHO-område 536, som omfatter Deltas medlemmer innen rehabilitering, psykiatri og rusomsorg - og medlemmer i Blindeforbundet, er over.

Sent tirsdag kveld gikk Arbeids- og sosialdepartementet til det skritt å foreslå tvungen lønnsnemd i den pågående konflikten som Delta er en del av. 

På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

LES MER: Regjeringens pressemelding om lønnsnemd

- Begrenser streikeretten

– Jeg tar til etterretning statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig streik nå må avbrytes. Vi er kjent med at NHO har valgt å ikke søke dispensasjon til tross for at arbeidsgiver ønsket dette. Dette begrenser streikeretten vår, sier Deltas 1. nestleder, Trond Ellefsen.
 
Han mener Deltas uttak ikke førte til vanskeligere bemanningssituasjon enn hva virksomheten ellers ville ha håndtert ved vanlig fravær, sykdom og ferieavvikling.

- Da er det påfallende en slik bemanning nå vurderes som uforsvarlig og med fare for liv og helse.

Meklingen mellom NHO og YS (Parat og Delta) og LO (Fagforbundet/FO) endte i brudd  9. januar, og streiken var et faktum. 

- Flere av virksomhetene som er omfattet av avtalen vi meklet på, har lønninger som ligger langt under nivået i tariffavtalene for tilsvarende virksomheter som Delta inngår med andre arbeidsgiverorganisasjoner, sier Trond Ellefsen.

Forventninger til Rikslønnsnemda

- Våre medlemmer innenfor private behandlings- og rehabiliteringstilbud må sikres et lønnsnivå som tåler sammenligning med tilsvarende offentlige virksomheter. De som jobber i denne typen virksomheter utfører nesten alle sammen tjenester på vegne av det offentlige. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av dem tjener mindre enn de ville gjort i tilsvarende stilling i det offentlige. Dette kan vi ikke godta. Disse medlemmene utfører en meget viktig jobb på vegne av mennesker som er helt avhengig av dem. Vi har en forventning om at Rikslønnsnemnda, som nå skal avgjøre tvisten, ser rimeligheten i dette, sier  Deltas 1. nestleder.

Rikslønnsnemda, som er satt samme av nøytrale medlemmer og medlemmer fra partene, skal nå behandle og beslutte hva som blir resultatet av lønnsoppgjøret.  

Dato for behandling i Rikslønnsnemda er ikke fastsatt.