Dette får Deltas medlemmer i Virke HUK-bedrifter

Dette får Deltas medlemmer i Virke HUK-bedrifter
Foto: Siv M. Bjelland

Medlemmene innenfor spesialisthelsetjenesten, høyskoler, museer og virksomheter § 26 er alle sikret sentrale lønnstillegg på linje med offentlig sektor.

Fire av avtalene i Virke HUK er forhandlet ferdig i første del av årets hovedoppgjør:

 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning
 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.
 • Landsoverenskomst for virksomheter (med lønnsstruktur som staten, § 26)

LAST NED: Protokoll 15.09.2022 Virke HUK-området del 1

Resultatet tilsvarer det som er gitt i offentlig sektor.
 
Oppgjøret omfatter ikke medlemmer i helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter (med lønnsstruktur som i kommunal sektor, § 27), da deres lønnsoppgjør er utsatt til 14.-15. november som følge av streiken blant lærerne.

Sentrale tillegg

De sentrale tilleggene framgår av de nye lønnstabellene.

 • Se faktaboksene under for resultatet innen den enkelte overenskomst.

Medlemmene i høyskoler, museum og virksomheter § 26, hvis tariffavtaler korresponderer med staten, får nytt lønnssystem som tilsvarer lønnssystemet i staten.

 • Se faktaboks lenger nede om nytt lønnssystem i staten.

Lokale forhandlinger

Dette gjelder overenskomstene som korresponderer med staten.

 • Fristen for å innføre endringene i lønnssystemet er 16. desember 2022.
 • Fristen for gjennomføring av lønnsoppgjøret, inkludert lokale forhandlinger, er 16. desember 2022.
 • Frist for å effektuere og utbetale alle avtalte lønnstillegg er 31. desember 2022.
 • Med virkning fra 1. mai 2022 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 0,85 % pr. dato av lønnsmassen.

Ankefrist settes til 30. desember 2022.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Økonomi

Generelle tillegg

 • Alle Deltas medlemmer i spesialisthelsetjenestene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner.
 • Arbeidstakere i stillingsgruppe A får et generelt tillegg på kr. 12.000, og ytterligere kr. 1.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr. 13.000).
 • Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 får et generelt tillegg på kr. 12.000, og ytterligere kr. 5.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr. 17.000).
 • Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D får et generelt tillegg på 3 %, og ytterligere 1,1 % til de med ansiennitet på 10 år eller mer (samlet 4,1 %).
 • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D får et generelt tillegg på 4,1 %.
 • De generelle tilleggene er inkludert i nye minstelønnssatser, jf. pkt. 1.3 i protokollen.
 • De generelle tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte får forholdsmessig tillegg.

Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2022.

Økt lørdags- og søndagstillegg

 • Lørdags- og søndagstillegg økes fra 20 til 23 % av timelønn, men minimum kr. 50 per time (fra 1.10.2022)

Kvelds- og nattillegg hele vaktens lengde for skift- og  turnusarbeidere

 • Kvelds- og nattillegg skal utbetales for hele vaktens lengde, men senest til kl. 08.00 (fra 1.8. 2022). Tillegget er på 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og 07.00, minimum kr. 70.

LAST NED

Landsoverenskomst for høyskoler

Økonomi

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2022 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • Sentralt avtalt lønnstillegg

 • Lønnstrinn 19 - 64: Kr 10.000
 • Lønnstrinn 65 - 101: 1,7 prosent
 • Alle i stillingskode 1408 Førstekonsulent får i tillegg ett ekstra lønnstrinn.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.
 • Natt, lørdags- og søndagstillegg 

  Tilleggene er økt til:

 • «Skumringstillegg» kr 25,- pr time​
 • Lør-/søndagstillegg kr 65,- pr time​
 • Reservetjeneste/hvilende vakt:​
  • Fra 0600-2000,- kr 15,- pr løpende time​
  • Fra 2000-0600,- kr 25,- pr løpende time​
 • Delt dagsverk kr 250,- pr arbeidsdag​

LAST NED

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Økonomi

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2022 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • Sentralt avtalt lønnstillegg

 • Lønnstrinn 19 - 64: Kr 10.000
 • Lønnstrinn 65 - 101: 1,7 prosent
 • Alle i stillingskode 1408 Førstekonsulent får i tillegg ett ekstra lønnstrinn.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.
 • Natt, lørdags- og søndagstillegg 

  Tilleggene er økt til:

 • «Skumringstillegg» kr 25,- pr time​
 • Lør-/søndagstillegg kr 65,- pr time​
 • Reservetjeneste/hvilende vakt:​
  • Fra 0600-2000,- kr 15,- pr løpende time​
  • Fra 2000-0600,- kr 25,- pr løpende time​
 • Delt dagsverk kr 250,- pr arbeidsdag​

LAST NED

Landsoverenskomst for virksomheter § 26

Økonomi

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2022 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • Sentralt avtalt lønnstillegg

 • Lønnstrinn 19 - 64: Kr 10.000
 • Lønnstrinn 65 - 101: 1,7 prosent
 • Alle i stillingskode 1408 Førstekonsulent får i tillegg ett ekstra lønnstrinn.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.
 • Natt, lørdags- og søndagstillegg 

  Tilleggene er økt til:

 • «Skumringstillegg» kr 25,- pr time​
 • Lør-/søndagstillegg kr 65,- pr time​
 • Reservetjeneste/hvilende vakt:​
  • Fra 0600-2000,- kr 15,- pr løpende time​
  • Fra 2000-0600,- kr 25,- pr løpende time​
 • Delt dagsverk kr 250,- pr arbeidsdag​

LAST NED

Nytt lønnssystem i staten

De som til nå har vært innplassert i stillingskode med lønnsramme blir nå overført til lønnsstige. De som er direkte innplassert (f eks stillingskode 1434 Rådgiver), blir ikke berørt av dette.

Alle lønnsrammer erstattes med to lønnsstiger​:

 1. Kort lønnsstige har lengde på 10 år med 1,1% årlig stigning​.
 2. Lang lønnsstige har lengde på 16 år med 1,1% årlig stigning de 10 første årene, og deretter 0,55% årlig stigning de 6 siste årene​.

Det betyr at nyansatte eller ansatte som får ny stillingskode vil innplasseres på år 0 i stigen, og dermed få en årlig lønnsstigning i henholdsvis 10 eller 16 år.

LES MER: Spørsmål og svar om nytt lønnssystem

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?