Lønn og avtaler for Virke - HUK-området (Helse, utdanning, kultur og frivillighet)

Delta/YS ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom blant annet årlige lønnsforhandlinger med Virke.

Delta organiserer ansatte i virksomheter innenfor sykehusvirksomhet, virksomheter innenfor helse og sosialsektoren, barnehager, utdanning, museumsvirksomhet og høyskoler og organisasjoner (HUK-området) som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Avtaler for HUK-området

Hovedavtale for Virke og YS

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. I tillegg til denne gjelder et "Tillegg til hovedavtalen," som ligger bakerst i de enkelte overenskomstene.

HUK-overenskomstene

Avtaleverket er organisert i sju overenskomstområder. Overenskomstene ligner avtaleverket i offentlig sektor (oppdateres fortløpende, når avtalene foreligger).

Lønnsoppgjør for HUK 2024

Forhandlingsdatoer:

 • Kinoavtalen: 27. mai
 • HUK: 19. - 20. juni 

Lønnsoppgjør for HUK 2023

Forhandlingsstart Virke (kinoer og boligbyggelag): 26. april
Frist: 9. mai

Forhandlingsdatoer Virke HUK:

 • 19. juni – 20. juni

 

Lønnsoppgjør for HUK 2022

Ferdigforhandlet del 1: 15. september

 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning
 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.
 • Landsoverenskomst for virksomheter med lønnsstruktur som staten, § 26

LAST NED: Protokoll 15.09.2022 Virke HUK-området del 1 (pdf)

Les også: Oppgjøret i kortform(nettartikkel på delta.no)

Last ned:

Ferdigforhandlet del 2: 15. november

 • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
 • Landsoverenskomst for barnehage
 • Landsoverenskomst for utdanning
 • Landsoverenskomst for virksomheter med lønnsstruktur som i KS, § 27

LAST NED: Protokoll 15.11.2022 Virke HUK-området del 2 (pdf)

Les også: Oppgjøret i kortform (nettartikkel på delta.no)