Lønnsoppgjøret i FUS: Automatisk lønnsopprykk for ansatte med relevant fagbrev

Lønnsoppgjøret i FUS: Automatisk lønnsopprykk for ansatte med relevant fagbrev

Delta fikk fullt gjennomslag for sitt viktigste krav i FUS-oppgjøret. Automatisk lønnsopprykk for ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller andre relevante fagbrev.

Lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene for 2020 er endelig i mål. Mandag 18. januar ble det enighet om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022.
Lønnsoppgjøret, som skulle vært gjennomført våren 2020, har vært utsatt på grunn av koronapandemien.

Kompetanse skal lønne seg

Delta er svært opptatt av at kompetanse skal lønne seg. Mens det i kommunale barnehager for lengst er innarbeidet en ordning om at assistenter som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere får lønnsopprykk, så har dette sittet betydelig lengre inne i private barnehager.

- Lønnsforskjellen mellom en ufaglært og fagarbeider ligger mellom kr 25.000 og 50.000. Det blir helt feil om arbeidsgiver skal dra nytte av at ansatte i barnehagen tar fagbrev, men ikke vil betale for det. Derfor er det en stor seier at det i de 178 FUS-barnehagene nå blir en tilsvarende ordning, sier 1. nestleder i Delta, Trond Ellefsen. 

Han understreker også at det er viktig at ufaglærte blir stimulert til å lære mer.

- Altfor ofte opplever vi dessverre at det er de med mest utdanning som får enda mer påfyll. Det er bra for dem, men det er viktig at alle får muligheten til å tilegne seg mer kompetanse, og at dette blir belønnet, sier Ellefsen. 

Teksten fortsetter under faktaboksen

Oppgjøret i korthet

  • Det økonomiske resultatet ble likt resultatet fra PBL. Det vil si at partene ble enig om at det ikke er rom for nye lønnstillegg i 2020 ut over det som ble avtalt i 2019. Da ble det avtalt lønnstillegg med virkning i både 2019 og fra 1. januar 2020. 
  • Arbeidstakere med relevant fagbrev skal lønnes som fagarbeider.
  • Partssammensatt utvalg skal se på med forvaltning av pensjonssparing.
  • Partene er enige om at private AFP-ordning skal være tema for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022.

Last ned protokoll for flere detaljer

Trond Ellefsen 123748 WEB-800px (3)
1. nestleder i Delta, Trond Ellefsen. (Foto: CF Wesenberg)

- Alle våre medlemmer i barnehagene gjør en veldig viktig jobb i normale tider. Og jeg er ekstra imponert over den innsatsen de har gjort under pandemien. De har skapt trygge og gode rammer for barna våre, samtidig som de selv har kjent på faren for å bli smittet å ta dette med seg hjem til sine. Derfor skulle vi svært gjerne oppnådd et bedre forhandlingsresultat for dem, men dette var det som var mulig å oppnå denne gangen, sier Deltas 1. nestleder. 

Partssammensatte utvalg

Partene ble i forhandlingene enig om et partssammensatt utvalg som skal vurdere muligheten for tilsvarende forvaltning av pensjonssparingen som i Barnehagepensjonsordningen. Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022. 

Det ble i forhandlingene med PBL enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere og foreslå ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning. FUS går etter avtale med PBL inn i dette utvalget. Resultatet fra dette arbeidet skal, som i PBL, danne grunnlag for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022. 

Partene er også enig om at man skal forhandle om innføring av bruken av mastergrad-stillinger i hovedoppgjøret 2022.

Om FUS

FUS er en privat barnehagekjede som omfatter 178 barnehager i i over 80 kommuner i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS, og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen. 

  • Delta har tariffavtale med FUS AS. Denne avtalen gjelder for alle Delta-medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.
  • For Delta er de en viktig målsetting at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger i de kommunale barnehagene.