Lønn og avtaler i FUS-barnehagene/Trygge barnehager

FUS drifter i dag mer enn 170 barnehager i over 80 kommuner. Delta har tariffavtale med FUS a/s. Denne avtalen gjelder for alle Delta-medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

For Delta er de en viktig målsetting at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger i de kommunale barnehagene.

Lønnsoppgjør 2023

Forhandlet: 29. juni 2023

Resultat: Godt resultat for Deltas medlemmer i FUS-barnehagene

LAST NED: Protokoll 2023 (pdf)

Lønnsoppgjør 2022

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjør 2020

Lønnsoppgjøret 2020 ble utsatt til høsten på grunn av koronapandemien. Senere ble det ytterligere utsatt til januar 2021.

Enighet i FUS-oppgjøret: Automatisk lønnsopprykk for ansatte med relevant fagbrev

 

Mest for deg som er tillitsvalgt