Syk i ferien?

Syk i ferien?

Du har krav på å få ferien erstattet senere dersom du blir syk.

Syk før ferien

Blir du syk før ferien starter, kan du kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette må du gjøre senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom og ikke ved barns sykdom.

Det er opp til deg selv å kreve å få ferien utsatt. Setter du ikke fram noe slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet selv om du er syk. Det er du selv som må velge mellom å utsette hele ferien eller ta ferie selv om du er syk.

For å kunne utsette ferien må du være helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Det kreves også at du legger frem dokumentasjon i form av legeattest/sykmelding.

Om arbeidsplassen din avvikler fellesferie, har ikke dette noen betydning for retten til å få utsatt ferie.

Syk i løpet av ferien

Dersom du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret. På samme måte som sykdom før ferien, kreves det at du er 100 prosent sykemeldt for å få erstattet ferie.

Du må legge fram kravet når du er tilbake i jobb og dokumentere dette med sykemelding. Dette betyr nødvendigvis ikke første dag etter ferien, men snarest mulig. Kravet kan gjøres skriftlig eller muntlig, men det er best å gjøre det skriftlig for dokumentasjonen sin del.

Lengden på erstattet ferie

Det er nok at arbeidstaker er syk 1 dag i ferien for å kunne kreve ferien utsatt etter sykdom. Du må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.

Arbeidsgiver trenger ikke gi utsatt ferie for flere dager enn det sykemeldingen dekker.

Har du flere spørsmål?

DELTA_direkte_02125.png

Er du usikker på feriebestemmelsene, eller har du andre spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår? Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125 eller send en e-post til [email protected]