Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger.
Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Foto: Colourbox

Hvordan tar du ut ferie når du er i fødselspermisjon?

Det kan være forskjellige måter å gjøre dette på. Dersom du allerede har bestemt deg for tidspunkt for ferie når du søker foreldrepenger, oppgis det på kravskjema som leveres NAV.

NAV sjekker opplysningene mot det arbeidsgiver har oppgitt på skjema for inntekts- og skatteopplysninger. Permisjonen blir da stanset, og fortsetter igjen etter at ferien er avviklet.

Dersom det ikke er oppgitt tidspunkt for avvikling av ferie på kravskjema for foreldrepenger, vil du underveis i permisjonen likevel kunne stoppe denne. Da må du søke om utsettelse av resten av foreldrepermisjonen på grunn av ferie. Det må også i slike tilfeller leveres bekreftelse fra arbeidsgiver på at ferie skal avvikles i det aktuelle tidsrom.

Det er også vanlig at ferien legges i direkte tilknytning til foreldrepermisjonen, det vil si etter at permisjon er avviklet, og før man begynner i jobb igjen.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til [email protected].