Hvor lang ferie har du rett på?

Du kan kreve tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30.september
Du kan kreve tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30.september Foto: Colourbox

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år.

En virkedag er alle dager som ikke er søndag eller en helg- eller høytidsdag. En uke har derfor 6 virkedager. Totalt blir dette 4 uker og 1 dag. Din arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du som arbeidstaker avvikler ferie.

5 ukers ferie

De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, og vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller ligger i arbeidsavtalen for de som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass. Om ikke dette er avtalt i noen av disse, har din arbeidsgiver ikke plikt til å gi deg mer ferie enn 4 uker og 1 dag.

Ferie skal alltid regnes i hele dager, aldri som delte feriedager eller i timer. En feriedag trenger nødvendigvis ikke være en arbeidsdag. Om du har ukedager fri, regnes også disse med i feriedagene. Dette gjelder også deg som går i turnus og har fridager midt i uka.

Sammenhengende ferie

Du kan kreve at ferie som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1 juni - 30 september. Dette gjelder ikke for deg som tiltrer etter 15 august i ferieåret. Det mest vanlige er å avvikle 3 eller 4 uker sommerferie. Din arbeidsgiver kan imidlertid ikke nekte å la deg få 3 uker sammenhengende hvis du ønsker det. Om du ønsker 4 uker eller mer sammenhengende, er dette opp til din arbeidsgiver å bestemme.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål

Delta Direkte gir råd og veiledning i arbeidslivet. Som medlem i Delta kan du ta kontakt med Delta Direkte. Våre rådgivere er tilgjengelige alle hverdager fra 08:00–20:00.