Hvor mye får jeg i feriepenger?

Noen drømmer om varme sommerkvelder i utlandet, mens andre gjerne ferierer i Norge. Feriepenger utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. De fleste får feriepenger i juni.
Noen drømmer om varme sommerkvelder i utlandet, mens andre gjerne ferierer i Norge. Feriepenger utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. De fleste får feriepenger i juni. Foto: Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Her får du svar på dine spørsmål om feriepenger.

Feriepengene du får i år blir beregnet ut fra hva du tjente i fjor. Foruten lønn kan dette være sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger som arbeidsgiver utbetaler.

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnen når du tar ferie.

Sjekk lønnsslippen

På lønnslippen for desember og på lønns- og trekkoppgaven ser du hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger fra arbeidsgiver.

Om du har fått sykepenger fra NAV, utbetales feriepenger for inntil 48 sykepengedager. Ved foreldrepenger fra NAV får du feriepenger for 12 uker ved full sats og 15 uker ved 80 prosent.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder for deg som har 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år med og har rett til en ekstrauke, økes prosentsatsen til 12,5 prosent.

De aller fleste av Deltas medlemmer er ansatt i offentlig sektor eller har tariffavtaler som gir rett til 30 virkedager ferie (5 uker). Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har den 6. ferieuke, er prosentsatsen 14,3 prosent.

Kan jeg ta ut ferie hvis jeg ikke får feriepenger?

Ja, du kan ta ut ferie selv om du ikke har opptjent feriepenger. Dersom du starter i jobb hos ny arbeidsgiver senest 30. september i ferieåret, har du rett til full feriefritid. Når du starter i jobben etter 15. august, har du rett til full feriefritid, men du har ikke rett til å ta ut ferie tre uker sammenhengende i hovedferieperioden frem til 30. september.

Starter du etter 30. september, har du rett til seks virkedager feriefritid (1 uke). Har din arbeidsplass ferie, har du også rett til å ta den avtalefestede ferien.

Det er viktig å være klar over at når du tar ut ferie uten at du får feriepenger, har du ikke lønn i den perioden.

Du kan motsette deg å ta ferie hvis du ikke har vært i jobb året før og dermed ikke opparbeidet deg feriepenger. Innstilles driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan du likevel pålegges å avvikle ferie hvis det ikke er mulig å gjøre annet arbeid.

Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha feriepengene utbetalt?

Ferieloven sier at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i fjor, blir utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Du kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Hvis ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Bestemmelsen kan bare fravikes ved tariffavtale.

I KS (kommunene), Staten, Oslo kommune, Virke, Spekter (helseforetakene) og andre tariffområder hvor Delta er part, er det avtalt at feriepengene blir utbetalt i juni. Har du ferie før, må eventuell utbetaling avtales med arbeidsgiver. Samtidig som feriepenger utbetales, trekker arbeidsgiver lønn for avvikling av ferie. Feriepenger skal erstatte lønnstrekket.

Har du spørsmål om ferie?

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til [email protected].