Hvor mye får jeg i feriepenger?

Noen drømmer om varme sommerkvelder i utlandet, mens andre gjerne ferierer i Norge. Feriepenger utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. De fleste får feriepenger i juni.
Noen drømmer om varme sommerkvelder i utlandet, mens andre gjerne ferierer i Norge. Feriepenger utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. De fleste får feriepenger i juni. Foto: Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Her får du svar på tre vanlige spørsmål om feriepenger.

Feriepenger

 1. Ferieloven skiller mellom feriepenger og feriefritid.

  Ferie er fritid uten lønn.

  Feriepenger skal erstatte lønnen når du tar ferie. Feriepengene du får i år blir beregnet ut fra hva du tjente i fjor.

  Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder for deg som har 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år og har rett til «senioruka», økes prosentsatsen til 12,5 prosent.

  Mange av Deltas medlemmer er omfattet av tariffavtaler eller har individuelle avtaler som gir rett til 5 uker ferie. Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har «senioruka», er satsen 14,3 prosent.

  På lønnslippen for desember og på årsoppgaven fra arbeidsgiver ser du hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger fra arbeidsgiver. Dette kalles feriepengegrunnlaget. Vær oppmerksom på at hvis du har 5 uker ferie eller mer, så trekkes det noe fra feriepengegrunnlaget fordi feriefraværet ditt er lengre enn det du vanligvis arbeider en måned.

 2. Ferieloven angir at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i fjor, blir utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Du kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien begynner. Hvis ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

  I KS (kommunene), Staten, Oslo kommune, Virke, Spekter (helseforetakene) og andre tariffområder hvor Delta er part, følger det av tariffavtalene at feriepengene blir utbetalt i juni. Da får du feriepenger i stedet for lønn den måneden.

 3. Ja, du kan ta ut ferie selv om du ikke har opptjent feriepenger hos arbeidsgiver. Hvor mye ferie du kan ta hos din nye arbeidsgiver, styres av når i året du begynner der og hvor mye av ferien du allerede har tatt.

  Hvis du starter i ny jobb senest 30. september

  Dersom du starter i ny jobb senest 30. september, har du rett til den årlige feriefritiden du har krav på, som du ikke har tatt ut tidligere det året. Når du starter i ny jobb etter 15. august, har du ikke krav på tre uker i sammenheng i hovedferieperioden frem til 30. september.

  Hvis du starter i ny jobb etter 30. september

  Starter du i ny jobb etter 30. september, har du rett til 1 uke feriefritid. Har din arbeidsplass den femte ferieuka, har du også rett til å ta den. Også her gjelder dette bare dersom ferien ikke allerede er brukt opp.

  Lønn under ferie

  Når du tar ut ferien hos ny arbeidsgiver, får du ikke lønn for den perioden. Dette skal være dekket av feriepengene som du har tjent opp og fått utbetalt hos tidligere arbeidsgiver.

  Kan du nekte å ta ferie?

  Hvis du ikke har vært i jobb året før og dermed ikke har opparbeidet deg feriepenger, kan du nekte å ta ferie. Innstilles driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan du likevel pålegges å avvikle ferie hvis det ikke er mulig å gjøre annet arbeid.

Har du spørsmål om ferie?

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til [email protected].