Har du ferie til gode?

Kan arbeidsgiveren din bestemme at du skal ta ut feriedagene som du ikke har brukt på vinteren? Før ferie fastsettes, skal den drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid. Dermed kan ikke arbeidsgiver brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferie.
Kan arbeidsgiveren din bestemme at du skal ta ut feriedagene som du ikke har brukt på vinteren? Før ferie fastsettes, skal den drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid. Dermed kan ikke arbeidsgiver brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferie. Foto: Scanpix

Du kan ikke la være å ta ut ferie. Men du kan avtale skriftlig med arbeidsgiveren din å overføre deler av ferien din til neste år.

Kan jeg la være å ta ut ferie?

Ferieloven skal sikre at du får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at du får 25 virkedager feriefritid hvert ferieår. Dersom du ikke får tatt hele eller deler av ferien, kan du inngå skriftlig avtale med arbeidsgiveren om å få overført inntil tolv virkedager (to uker) ferie til neste ferieår. I tillegg kan du avtale å overføre den avtalefestede ferien.

Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, overføres til neste ferieår.

Hovedferien er de tre sammenhengende ukene/18 virkedagene du kan kreve å få mellom 1. juni og 30. september. Restferien utgjør da syv virkedager. Virkedager er i ferieloven definert som de svarte dagene på kalenderen, altså mandag til og med lørdag.

De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, men er vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen. Den kan ellers være nedfelt i arbeidsavtalen for dem som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass.

Kan jeg ta ut restferien samlet?

Ja, du kan kreve at restferien avvikles samlet. Dette står klart i Ferieloven §7 (2). Arbeidsgiver kan derfor ikke pålegge deg å ta ut restferien i enkeltdager.

Kan du kreve at den avtalefestede ferien avvikles samlet?

Ja. Dette står i Hovedtariffavtalen § 7.4.5 og i de fleste andre lignende tariffavtaler. Med andre ord gjelder samme regler som for restferien etter ferieloven.

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta feriedagene som jeg har til gode?

Før ferie fastsettes, skal den drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid.

Dette gjelder ikke bare hovedferien, men også restferien og den avtalefestede ferien. Dermed kan ikke arbeidsgiver brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferie. Her finnes det unntak, men det kreves særlig gode grunner for et slikt pålegg.

Drømmer du om en ekstra lang ferietur?

Du kan avtale både uttak av forskuddsferie og overføring av ferie.

Ferieloven § 7 (2) åpner for at du kan ta ut inntil 12 virkedager ferie på forskudd, og/eller overføre inntil 12 virkedager til neste år. Begge deler må avtales skriftlig med arbeidsgiver.

Overføring av ferie

 1. Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år.

  Hvis du ikke får slik avtale, har du fortsatt rett til å overføre alle gjenstående feriedager (også utover 2 uker) til neste år. Dette fordi arbeidsgiver bryter ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at du har avviklet ferien i løpet av året.

  Arbeidsgiver skal i utgangspunktet varsle deg om at du skal ha ferie senest 2 måneder før ferien begynner. Jo nærmere slutten av året du kommer uten at arbeidsgiver planlegger ferie, dess riktigere blir det at ferie overføres og ikke bes avviklet før nyttår. Det beste er uansett at du og arbeidsgiver har dialog om og planer for ferieavviklingen, samt hva som skal overføres og hva som skal tas i år.

  Ferie skal uansett utsettes til neste år dersom du er i full sykmelding eller permisjon (for eksempel foreldrepermisjon).

 2. Ferielovens formål med ferie er at du skal ha fri, ikke at du skal ha penger i stedet. Derfor er lovens klare hovedregel at ferie ikke kan utbetales. I noen situasjoner kan ferie utbetales:

  • Den femte ferieuka kan du og arbeidsgiver avtale at utbetales, dersom dere begge synes det er en god løsning.
  • Dersom du skal slutte og dersom ferie ikke avvikles i oppsigelsestiden, skal den utbetales.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125 eller send en e-post til [email protected].