Kan du la være å ta ut ferie?

Du må ikke ta ut ferie på sommeren, men du kan kreve å få hovedferien (18 virkedager) i tidsrommet 1. juni til 30. september. I tillegg kan du kreve å få avviklet restferien (7 virkedager) samlet innen ferieåret.
Du må ikke ta ut ferie på sommeren, men du kan kreve å få hovedferien (18 virkedager) i tidsrommet 1. juni til 30. september. I tillegg kan du kreve å få avviklet restferien (7 virkedager) samlet innen ferieåret. Foto: Scanpix

Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien.

Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie. Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før. Da kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn hva feriepengene dekker. Dette må du i så fall gi beskjed om til din arbeidsgiver.

Ferien kan ikke byttes i lønn

Tidligere var det mulig å få utbetalt for lovfestet ferie (4 uker og 1 dag) som ikke var tatt ut i ferieåret. Dette er ikke lenger lov. Ikke avviklet ferie skal i slike tilfeller automatisk overføres til påfølgende år.

Det kan være forskjellige grunner til at ferien blir automatisk overført. De vanligste er sykdom eller fødselspermisjon.

Planlegger du en lengre ferie?

Noen ganger kan det være behov for å overføre ferie til påfølgende ferieår selv om det er mulig å avvikle den i inneværende år. Dette kan eksempelvis være hvis du planlegger en lengre tur, eller det er andre begivenheter som gjør at du har behov for dette.

Ved skriftlig avtale med din arbeidsgiver kan inntil 12 virkedager (2 uker) ferie overføres til det påfølgende ferieår. Den avtalefestede ferien (5 virkedager) kan også avtales overført helt eller delvis til neste ferieår, og kommer i tillegg til de 12 dagene etter ferieloven.

Hvem bestemmer ferien?

Din arbeidsgiver skal drøfte med deg eller din tillitsvalgte når du vil ha ferie. Dette skal gjøres i god tid før ferien. Blir dere ikke enige, bestemmer arbeidsgiver dette innenfor ferielovens bestemmelser. Du kan kreve å få vite feriefastsetting med 2 måneders varsel.

Er du over 60 år, kan du selv bestemme når du vil avvikle ekstraferien. Du må varsle arbeidsgiver minst 2 uker før.

Må ferien være om sommeren?

Du kan kreve å få hovedferien (18 virkedager) i tidsrommet 1. juni til 30. september. I tillegg kan du kreve å få avviklet restferien (7 virkedager) samlet innen ferieåret.

Feriestengt

Arbeidsplassen har feriestenging i 4 uker i sommer. Må du ta ferie i den perioden?

Hensikten med feriestenging er at alle ansatte avvikler ferie samtidig. Du kan selvfølgelig prøve å få en avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe et annet sted, men det er ikke alltid mulig. Lettest å få dette til er i større kommuner eller sykehus. Om dere ikke blir enige eller finner en løsning, må du ta ferie i fellesstengingen.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie? Da kan du kontakte Delta Direkte mandag til fredag fra 08 til 20. Ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til [email protected]