Ekstra ferieuke for deg over 60 år

Retten til 6 virkedager (1 uke) ekstraferie inntrer allerede 1. januar det året du fyller 60 år.

Dette betyr i praksis at du kan kreve å avvikle ekstraferie selv om du ennå ikke har hatt bursdag dette året.

Du har mulighet til å dele opp ekstraferien, men du kan bare kreve fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. Om du jobber i turnus, vil antall arbeidsdager som oftest variere i de ulike ukene. For å finne gjennomsnittet, må du dele antall arbeidsdager i turnusperioden på antall uker turnusen går over. Siden feriedager regnes i hele dager, forhøyes brøkdeler av dag opp til hel dag.

Du må varsle arbeidsgiver minst 2 uker før du ønsker å ta ut ekstraferien. Dette er den eneste ferieuken du selv kan bestemmer fritt over, og kan ta akkurat når det passer deg selv.

Spør Delta Direkte om ferie

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til direkte@delta.no.