Deltas kompetanseveileder

Her finner du som tillitsvalgt i Delta nyttig informasjon om arbeid med kompetanseutvikling på virksomhetsnivå, og hvordan du som tillitsvalgt kan bidra.

Kort om Deltas kompetansepolitikk

Samfunnet står overfor store og raske endringer når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, globalisering, ressurssituasjon, miljø og klima. Dette vil kreve en storstilt satsing på kompetanse. Det å satse på dagens ansatte er nøkkelen for å møte morgendagens utfordringer. Alle yrkesgrupper må involveres i kompetanseutviklingen.

Delta vedtok i 2021 et kompetansepolitisk dokument som tar utgangspunkt i følgende: 

  • Partene i virksomhetene må  må prioritere oppgaven med å kartlegge det fremtidige kompetansebehovet og arbeidet med kompetanseplanlegging
  • Ansatte som styrker sin kompetanse skal få anerkjennelse og lønnsmessig uttelling
  • Alle ansatte og yrkesgrupper må omfattes av kompetansetiltakene
  • I tillegg understreker dokumentet behovet for riktig bruk av kompetanse og en bedre oppgavedeling. 

Les mer:

Om denne veilederen

Denne veilederen skal være er en mer praktisk oppfølging av det kompetansepolitiske dokumentet. Målgruppen er tillitsvalgte, og veilederen skal gi innsikt og kunnskap om:

  • Hvorfor er det behov for kompetanseutvikling i en virksomhet.
  • Hvordan kartlegge kompetanse i en virkomhet.
  • Hvilke kompetansetiltak man kan iverksette i en virksomhet.
  • Hvordan tillitsvalgte, arbeidsgivere og ansatte sammen lykkes med kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseplanlegging

Illustrasjon over fasene i strategisk kompetanseplanlegging.
Illustrasjon.

Strategisk kompetanseplanlegging kan defineres som planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. 

En viktig del av  den strategiske kompetanseplanleggingen er å utvikle en kompetanseplan for virksomhetens ulike nivåer; på virksomhetsnivå, avdelingsnivå og individuelle kompetanseplaner. 

Kompetanseplaner skal være konkrete og forpliktende, og utvikles i tett samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.

Tre faser i arbeidet med kompetanseutvikling

Les mer om fasene her:

Gode råd til partenes arbeid med kompetanseutvikling

Riktig og relevant kompetanseutvikling krever et tett samarbeidet innenfor den norske modellen, mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter sentralt og ute på den enkelte arbeidsplass. Det konkrete kompetansebehovet må defineres lokalt. 

Les Deltas råd til aktørene som er involvert i kompetansearbeidet:

Kontaktpersoner

Har du spørsmål eller vil diskutere kompetanseutviklingstiltak? 

Ta kontakt med Deltas spesialrådgiver innenfor kompetansepolitkk, Einar Hanisch, e-post einar.hanisch@delta.no

Deltas kompetansepolitikk

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}