Er du skeptisk til fagforeninger?

Delta jobber for at arbeidstakeres trygghet og rettigheter skal bli ivaretatt. Mange er ikke klar over at vi kan takke fagforeningene for en rekke goder vi som arbeidstakere i dag nyter godt av.

harnoenspurtdeg

Delta bidrar til å trygge:

 • Fem ukers lønnet ferie
 • Lønnsutvikling
 • Sykepenger
 • Ekstraferie for eldre
 • Pensjonsordninger
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • Overtidsbetaling
 • Ekstrabetaling for ulemper som helgearbeid og arbeid på røde dager
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Livsforsikringer på jobb
 • Egenmeldingsdager
 • Pappapermisjon

Dersom fremtidige generasjoner også skal nyte godt av disse rettighetene, er det viktig at hver enkelt av oss bidrar med å styrke organisasjonsgraden.

Som medlem bidrar du til å skape et fremtidig arbeidsliv med muligheter og trygghet for alle. Ditt medlemskap er viktig for det norske arbeidslivet og lokalsamfunnet der du bor.

Mange er i dag uorganiserte fordi de aldri har blitt spurt. Gjelder det deg eller noen du kjenner?

Bli medlem

1
2
3
4
Om meg

{{Actor.Adress.City_S}}

Jobb/skole

{{Employment.EmployerAdress.StreetCity_S}}

Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.

Noen av dine medlemsfordeler
Gjensidige forsikring og pensjon
Jeg ønsker råd og markedsføring på:


Nordea
Jeg ønsker råd og markedsføring på:


Disse valgene kan endres senere ved å kontakte Delta Direkte på telefon 02125.

Er du sikker?

Ved å ikke gi oss samtykke til å dele nødvendig informasjon med Gjensidige-selskapene og Nordea vil vi ikke kunne tilby deg disse fordelene.

Medlemskapet
Henter organisasjoner...
Klarte ikke å hente organisasjoner. Feilmelding: {{organizations.status}} {{organizations.statusText}}

Jeg har blitt vervet

Vennligst vent litt...