Du som er 18-25 år kan stille til valg for å representere unge i Delta

Du som er 18-25 år kan stille til valg for å representere unge i Delta

Er du mellom 18 og 25 år, og har lyst å engasjere deg for trygghet i arbeidslivet og lønns- og arbeidsvilkår for Deltas medlemmer? Nå har du muligheten til å bli ungrepresentant i Delta, og unges representant i Deltas hovedstyre.

Som ung-representant er din viktigste oppgaven å bidra til å mobilisere, engasjere, rekruttere og organisere medlemmene i Delta Ung. 

Vil du stille som kandidat eller foreslå noen?

Er du Delta-medlem 18-25 år?

Du har fått tilsendt en e-post med invitasjon til å sende inn forslag via en forslagsportal i Howspace. Finn e-posten, og bruk denne portalen. 

Alternativ innsending av forslag

Det er også mulig å sende inn forslag via et eget webskjema:

Delta Ung - for deg mellom 18 og 25 år

Yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter som er medlemmer i Delta, yrkesorganisasjoner og medlemsorganisasjoner til og med 25 år er medlemmer i Delta Ung. Dette er er formålet med Delta Ung:

Delta ung skal:

 • jobbe for å rekruttere fremtidens medlemmer og tillitsvalgte.
 • jobbe for at unge medlemmer gis muligheter til å utvikle seg som mennesker, arbeidstakere og tillitsvalgte i Delta.
 • jobbe for at unge medlemmers interesser i arbeidsliv, skole og utdanning ivaretas.
 • jobbe for at unge medlemmers interesser blir ivaretatt i Delta.
 • skal medvirke i utviklingen av Delta som organisasjon.
 • skal skape arenaer hvor de selv bestemmer premissene for innhold og gjennomføring av sitt arbeid. 

Medlemmene i Delta ung velger:

 • Én ung-representant og minst tre vara til respektive regions ung-utvalg. Ung-representantene fra hver region møter også som representanter i Deltas representantskap. 

«Jeg har blitt kjent med mange nye mennesker og fått mange nye gode venner i hele landet»

Tidligere ung-representant

Saken fortsetter under animasjonen.

Valg Delta Ung V4.gif

Hvilke oppgaver har ung-representantene? 

Ungrepresentantene representerer aldersgruppen 18-25-år, og passer på at deres interesser blir ivaretatt og meninger blir hørt i Delta.

 • Ung-representanten og varaene i hver region danner regionale ung-utvalg
 • Ung-representantene fra regionene danner det nasjonale ung-utvalget. Det nasjonale ung-utvalget møtes flere ganger i året for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for unge medlemmer i Delta
 • Det nasjonale ung-utvalget velger selv leder og representant og vara for Delta Ung i Deltas hovedstyre
 • Som ung-representant er oppgaven å bidra til å mobilisere, engasjere, rekruttere og organisere medlemmene i Delta Ung. 

Hvem kan velges? 

Det kreves ingen forkunnskaper for å være ungrepresentant. De som velges får grundig opplæring i vervet som ungrepresentant. Vervet gir nyttig erfaring med praktisk organisasjonsarbeid og styreverv, og et bredt nettverk. 

Alle medlemmer i Delta Ung er valgbare, både elever, studenter, lærlinger og yrkesaktive medlemmer.

Har du lyst å stille til valg, eller foreslå noen? 

 • Alle medlemmer i Delta ung får ca 15. mars en e-post med invitasjon til å foreslå ung-representanter. 
 • Hvis du foreslår noen andre enn deg selv, må du har spurt vedkommende og han eller hun må ha sagt seg villig til å stille.
 • Fristen for å sende inn forslag er 5. mai.
 • Den 15. mai sendes alle innsendte forslag til kandidater ut til avstemning blant alle medlemmer i Delta Ung. 

«Utrolig lærerikt, spennende og gøy»

Tidligere ung-representant

Valg - og hva skjer etterpå? 

Etter at valgene er fullført blir de nye ung-representantene invitert til opplæring i organisasjonsarbeid og forberedelser for å delta på Deltas kongress 26.-28. november 2024.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om å være ungrepresentant eller valget, ta kontakt med noen av oss i Delta Ung, eller et av Deltas regionkontorer.

Gruppebilde av ungrepresentanten ei Delta 2020-2024.jpg
Ung-utvalget i Delta 2020-2024. Bak fra venstre Victoria Stene Halvorsen, Julie Pedersen Eikeland, Madelen Wensel og xxx. Foran fra venstre Kristoffer Vikan (leder), Michaella Veerasamy, Lina Imani Mariama Edvardsen og Andrine Øverby.

Deltas kongress 2024

Valg av ung-representanter er en del av det som skjer i forberedelsene til Deltas kongress. Det er kongress hvert 4. år, og da velger Delta nytt hovedstyre og vedtar prinsipprogram, økonomiplan og behandler innsendte forslag. 

 • Som medlem i Delta Ung kan du påvirke prosessene frem mot kongressen gjennom Delta Ung, gjennom Deltas tillitsvalgte på din arbeidsplass og din yrkesorganisasjon. 

Vil på påvirke? Les mer  her:

Se også

Mer om Delta ung