Representantskapet 2018: Delta vil jobbe for din kompetanse

Deltas representantskap samler mer enn 130 tillitsvalgte på Gardermoen november 2018.
Deltas representantskap samler mer enn 130 tillitsvalgte på Gardermoen november 2018. Foto: Siv Bjelland

Det viktigste politiske målet for Delta i 2019 er å styrke medlemmenes muligheter til å forbli attraktiv arbeidskraft.

Mer enn 130 delegater har vært samlet til Deltas representantskap på Gardermoen og diskuterte politikk for framtiden.

Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen åpnet sitt første representantskap og understreket at Delta nå rigger seg for framtiden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hovedstyret i Delta følger med på debatten under representantskapet 2018. Foto: Siv Bjelland

– Det strammer seg til på mange arbeidsplasser, og dessverre hender det at vi får høre fra både arbeidsgivere og politikere at tillitsvalgt er til heft og dog til hinder. La meg være helt klar, Deltas tillitsvalgte jobber for de ansatte og trygge arbeidsplasser som igjen sikrer gode velferdstjenester.  Våre tillitsvalgte bidrar i utviklingsprosesser, og oppmuntrer medlemmene til å delta i utviklingen og gripe alle muligheter til å utvikle egen kompetanse, sa forbundslederen i sin åpningstale.  

Debatt om hovedsatsninger 

Representantskapet vedtok følgende hovedsatsningsområder for 2019:  I møte med et arbeidsliv i stadig endring er den overordnede politiske satsingen i 2019 å arbeide for å styrke medlemmenes muligheter til å forbli attraktiv arbeidskraft.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Delta Ung representant Synne Albrigtsen debuterte på talerstolen i debatten om hovedsatsningsområder for 2019. Foto: Siv Bjelland.

Satsningsområdene ble grundig debattert og flere forslag fra representanter om synlighet, rask og god hjelp til tillitsvalgte, opplæring og politisk skolering av tillitsvalgte og representantskapsmedlemmer ble vedtatt oversendt til hovedstyret for videre arbeid.

Tariffpolitikk ble også grundig debattert og representantskapet vedtok enstemmig blant annet forslaget om å styrke og forbedre arbeidet for tillitsvalgtes rettigheter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Delegatene fra Møre og Romsdal følger nøye med under debattene. Foto: Siv Bjelland

Delta arbeider også med utvikling av organisasjonen i kongressperioden 2016-2020. Delrapporter om tariff-, fag- og samfunnspolitikk og medlemstilbud ble også lagt fram for representantskapet og enstemmig vedtatt. Arbeidet med å videreutvikle Delta fortsetter videre i 2019.

Representantskapet vedtok to resolusjoner: Styrk mulighetene til læring hele livetog Digitalisering på menneskenes premisser.

Tillitsvalgt? Saksdokumenter finner du her (krever innlogging)