Dette er Deltas hovedsatsningsområder for 2023

Deltas representantskapsmøte 2022
Deltas representantskapsmøte 2022 Foto: Adrian Nielsen

Deltas hovedsatsingsområder for 2023 peker ut områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i kommende år.

På Deltas kongress 2022 ble det vedtatt fem overordnede hovedsatsingsområder for 2023:

 • Hovedsatsingsområde 1:
  Styrke posisjonen som en moderne og attraktiv arbeidstakerorganisasjon.
 • Hovedsatsingsområde 2:
  Rekruttere og beholde flere medlemmer og tillitsvalgte.
 • Hovedsatsingsområde 3:
  Arbeide for at medlemmene forblir attraktiv arbeidskraft.
 • Hovedsatsingsområde 4:
  Fortsette innsatsen for et arbeidsliv preget av heltid og faste stillinger.
 • Hovedsatsingsområde 5:
  Arbeide for et grønt skifte og rettferdig omstilling av arbeidslivet.

Se også