Sykehusoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene

Enighet i sykehusoppgjøret, her Delta-leder Trond Ellefsen (t.v.) og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter.
Enighet i sykehusoppgjøret, her Delta-leder Trond Ellefsen (t.v.) og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter.

 - Vi fikk til en akseptabel løsning som gir medlemmene et godt lønnsløft. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger hvor mange av våre medlemmer vil få ytterligere tillegg, sier forhandlingsleder og Delta-leder Trond Ellefsen.

Natt til torsdag ble Delta og Spekter enige i sykehusoppgjøret. 

Det blir gitt et generelt tillegg til alle på minst 22 000 kroner. Medlemmer med grunnlønn over 594 595 kroner får generelt tillegg på 3,7 prosent av lønnen. I tillegg vil minstelønnsnivåene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet økes ytterligere.

– Dette er en anerkjennelse av viktige kompetansegrupper med lang erfaring, sier Ellefsen. 

Ellefsen er også fornøyd med å ha fått på plass: 

 • Økte ubekvemstillegg for arbeid på kveld, natt og helg

 • Styrket satsing på heltid, kompetanse og oppgavedeling 

Alle fagfolkene trengs

signert.jpg
Delta-leder Trond Ellefsen (t.v.) og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård, Spekter, har signert protokoll for sykehusoppgjøret og markerer enigheten med et håndtrykk.

– Sykehusene er helt avhengige av våre medlemsgrupper. Det må også gi seg utslag i lønn. Det må være attraktivt å jobbe på sykehus. Det må være et lønnsnivå som bidrar til at vi makter å beholde og rekruttere sykehusansatte i de mange viktige gruppene sykehus er avhengige av, sier Delta-lederen. 

TILLITSVALGT? Her kan du se opptak fra webinaret om oppgjøret (krever pålogging)

– Vi jobber videre med å sikre kvalitet og kompetanse i fremtidens sykehus. Da er våre medlemsgrupper helt avgjørende. Alle fagfolkene trengs, sier Ellefsen, som understreker at Delta har fått på plass en løsning som treffer Deltas medlemsgrupper godt. 

Protokoll fra forhandlingene

> Protokoll A2 Område 10 2024 (pdf)

> Protokoll A2 Område 13 2024 (pdf)

Resultatet i korthet

 • Generelt tillegg til alle på minst 22 000 kroner.
 • Ytterligere økning i minstelønnssatsene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet
 • En økning i minstesatsen for lørdags-/søndagstillegget fra 70 til 75 kr timen. 
 • Økte kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som ikke arbeider turnus slik at det nå blir like tillegg for alle som jobber på kveld og natt. 
 • Styrket satsing på heltid, kompetanse og oppgavedeling.
 • Det gjennomføres lokale B-dels forhandlinger.
 • I de lokale forhandlingene skal det særskilt vurderes lønnsmessige tiltak for ambulansepersonell, mellomledere og relevant etter- og videreutdanning. 
 • Utvikling/oppdatering av B-dels overenskomstene skal prioriteres.
 • Minstelønn for frikjøpte tillitsvalgte heves til kr. 527 000.

Nye minstelønnssatser fra 1. juli 2024

De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.

Minstelønn

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

395.000

400.000

405.000

411.000

457.000

485.000

Fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning
og fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonel

436.000

441.000

447.000

454.000

515.000

527.000

Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

485.000

501.000

503.000

527.000

589.000

 

Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med
spesialutdanning

538.000

561.000

572.000

599.000

675.000

 

 

Har du spørsmål? Kontakt Delta Direkte 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.