Avtalestrukturen i Spekter område 10, 11 og 13

  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.
  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
  • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.