Spekteroppgjøret 2024: Enighet om å videreføre sosiale bestemmelser i sykehusene

FORHANDLINGER OM SOSIALE BESTEMMELSER I SPEKTER OMRÅDE 10, 11 OG 13: Deltas forhandlingssjef Merete Norheim Morken og Delta-leder Trond Ellefsen.
FORHANDLINGER OM SOSIALE BESTEMMELSER I SPEKTER OMRÅDE 10, 11 OG 13: Deltas forhandlingssjef Merete Norheim Morken og Delta-leder Trond Ellefsen. Foto: Malin Lindstrøm

YS Spekter og Spekter er enige om å videreføre de sosiale bestemmelsene (A1) for ansatte i sykehus og øvrige helseforetak i område 10, 11 og 13.

Partene er også enige om følgende:

  • Oppfølging av partenes henvendelse til myndighetene om rett til yrkesskadeerstatning under trening og øvelser.
  • Felles arbeid knyttet til  vold og trusler i arbeidslivet og mulighet for voldsoffererstatning
  • Partssammensatt utvalg som skal se på hvordan ammebestemmelsene passer til turnusordninger med lange vakter.

– Det er på høy tid at vi får på plass en ordning for erstatning for yrkesskade under trening og øvelser.  Vi trenger en mer forutsigbar yrkesskadedekning som er tilpasset oppgavene i sykehusene, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter og forbundsleder I Delta.

– Dette er noe Delta har opptatt av over lang tid, og det er viktig både for helseberedskapen og for de medlemmer som er berørt, sier Trond Ellefsen.

Forhandler lønn 15. mai

– Med dagens enighet er det nå klart for sentrale forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i helseforetak og sykehus den 15. mai. Da blir det viktig for oss å sikre alle våre medlemmer reallønnsvekst og mer igjen i lommeboken, sier Trond Ellefsen.

 

Hva er sosiale bestemmelser?

Bestemmelser i tariffavtalen om lønn ved sykdom, permisjoner, feriebestemmelser, ansiennitet og forsikringsordninger kalles sosiale bestemmelser eller fellesbestemmelser. 

Fellesbestemmelsene utgjør et sikkerhetsnett i arbeidslivet og er svært viktige for den enkelte ansatte. Det å ha rett til sykelønn, forsikringer og permisjoner har stor betydning for den enkeltes trygghet. 

I tariffavtalen for Spekter område 10, 11 og 13 er de sosiale bestemmelsene løftet ut i en egen overenskomst, A1-overenskomsten.

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i helseforetakene og sykehus med driftsavtale

Slik foregår forhandlingene

A-forhandlinger: Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.  A-overenskomsten regulerer blant annet forhandlingsbestemmelser og enkelte overordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår (A2): Deltas medlemmer i overenskomstområde 10, 11 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten (sosiale bestemmelser) og A2-overenskomsten (lønns- og arbeidsvilkår) mellom Delta og Spekter.

Lokale forhandlinger: I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hvert helseforetak eller virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster. De sentrale partene blir i A2-forhandlingene enige om hvorvidt det skal gjennomføres B-forhandlinger.

Fase 3-forhandlinger: Avsluttende sentrale forhandlinger når det er gjennomført lokale forhandlinger.

Se også: