Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusene i Spekter

REALLØNNSVEKST OG GJENNOMSLAG FOR VIKTIGE KRAV: Deltas forhandlingssjef Merete Norheim Morken og Delta-leder Trond Ellefsen.
REALLØNNSVEKST OG GJENNOMSLAG FOR VIKTIGE KRAV: Deltas forhandlingssjef Merete Norheim Morken og Delta-leder Trond Ellefsen. Foto: Malin Lindstrøm

YS Spekter og Spekter kom 24. juni til enighet i årets lønnsoppgjør for Deltas medlemmer i sykehus. Det er gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger. Oppgjøret blir nå sendt ut til uravstemning.

Etter enighet i sentrale A2-forhandlinger 16. mai er det gjennomført lokale forhandlinger ved alle sykehusene i Spekter-området.

Mandag 24. juni møttes partene til avsluttende sentrale forhandlinger. Resultatet blir nå sendt ut til uravstemning blant medlemmene som omfattes av overenskomstene i Spekter område 10 og 13.

Totalrammen for oppgjøret i sykehusene i Spekter er i tråd med resultatet i frontfaget og i offentlig sektor for øvrig. Delta anbefaler medlemmene å stemme ja.

– Vi har oppnådd reallønnsvekst og fått gjennomslag for andre viktige krav for alle våre medlemmer i sykehusene. I tillegg har Deltas tillitsvalgte i flere sykehus fått gjennomslag for lønnsløft  for ambulansearbeidere med paramedic eller sykepleierutdanning. Jeg vil gjerne berømme de tillitsvalgte for god innsats i forbindelse med de lokale forhandlingene, sier Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta.

Alt om resultatet i sentrale og lokale forhandlinger:

Resultatet i korthet

 • Generelt tillegg til alle på minst 22 000 kroner.
 • Ytterligere økning i minstelønnssatsene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet
 • En økning i minstesatsen for lørdags-/søndagstillegget fra 70 til 75 kr timen. 
 • Økte kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som ikke arbeider turnus slik at det nå blir like tillegg for alle som jobber på kveld og natt. 
 • Styrket satsing på heltid, kompetanse og oppgavedeling.
 • Det gjennomføres lokale B-dels forhandlinger.
 • I de lokale forhandlingene skal det særskilt vurderes lønnsmessige tiltak for ambulansepersonell, mellomledere og relevant etter- og videreutdanning. 
 • Utvikling/oppdatering av B-dels overenskomstene skal prioriteres.
 • Minstelønn for frikjøpte tillitsvalgte heves til kr. 527 000.

Nye minstelønnssatser fra 1. juli 2024

Minstelønnssatser 2024

Ny minstelønn med virkning fra samme tidspunkt som de generelle tilleggene

Dessverre fungerer tabellene dårlig på mobiltelefon. Last ned vedlagt "Medlemsinformasjon".

Stillingsgruppe

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

395 000

 400 000

 405 000

 411 000

 457 000

 485 000

Stillingsgruppe 2
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning

436 000

 441 000

 447 000

 454 000

 515 000

527 000

Stillingsgruppe 3
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon

436 000

 441 000

 447 000

 454 000

 515 000

527 000

Stillingsgruppe 4
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

485 000

 501 000

 503 000

 527 000

 589 000

 

Stillingsgruppe 5
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

538 000

561 000

572 000

599 000

675 000

 

 • De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn som gjelder fra 1. juli 2024
 • For tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt.2.2.5 endres minstelønnen til kr. 527 000.

Har du spørsmål? Kontakt Delta Direkte 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.