Resultatet i hovedoppgjøret for kinoansatte er klart

Arkivfoto: Trondheim kino
Arkivfoto: Trondheim kino

Alle får et generelt tillegg og et justeringstillegg fra 1. april 2022. Til sammen utgjør dette 6,35 kroner per time for de som jobber 37,5 timers uke, og 6,71 kroner per time for de som jobber 35,5 timers uke.

Lønnsoppgjøret for kinoansatte har en ramme på 4 prosent, et godt resultat sammenlignet med frontfaget. Resultatet i lønnsoppgjøret for kinoansatte innebærer et nødvendig steg for å heve lønnsnivået i kinobransjen.

Resultatet i korthet

  • Generelt kronetillegg til alle på 5,35 kroner per time
  • Alle får også et justeringstillegg på 1,0 kroner per time
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende (6,35 kroner per time)
  • Minstelønnssatsene heves ytterligere for de med 3 og 6 års ansiennitet (se tabell)
  • Matpengesatsen heves til 96 kroner
  • Smusstillegg på minimum 200 kroner
  • I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger (0,8 prosent av rammen)

Økonomi

Alle får et generelt lønnstillegg på 5,35 kroner per time med virkning fra 1. april 2022. I tillegg får alle et justeringstillegg på 1,0 kroner i timen fra samme dato. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget og justeringstillegget - til sammen kroner 6,35 per time.

Minstelønnssatsene heves ytterligere med følgende per time:

Økning av minstelønnssatsene 2022   
37,5 timer uke0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanningx2,007,00
Krav om fagbrev eller tilsvarendex2,007,00
    
35,5 timer uke0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanningx2,117,39
Krav om fagbrev eller tilsvarendex2,117,39

 

Nye minstelønnssatser for kinomedarbeider per 1. april 2022:

Nye minstelønnssatser 2022   
37,5 timer uke0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanning146,05153,75168,15
Krav om fagbrev eller tilsvarende159,25166,95182,35
    
35,5 timer uke0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanning154,28162,41177,62
Krav om fagbrev eller tilsvarende168,22176,36192,62