Lønn og avtaler for Virke - kinoer (Kino-overenskomsten)

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom blant annet årlige lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Her finner du informasjon om Deltas medlemmer ansatt ved kinoer, som er medlem i Virke.

Hovedoppgjøret 2022 - kinoer (Kino-overenskomsten)

Hovedoppgjøret for kinoansatte ble sluttført 21. juni

LES OGSÅ: Deltas tariffkrav 2022