Enighet i hovedoppgjøret for deler av Virke HUK-området

Enighet i hovedoppgjøret for deler av Virke HUK-området
Foto: Ulrik Øen Johnsen

Medlemmene innenfor spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, barnehager og utdanning er sikret reallønnsvekst.

Alle får sentrale lønnstillegg på linje med tilsvarende stillinger i det offentlige. 

Disse fire avtalene ble forhandlet ferdig 17.-19. juni:

 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
 • Landsoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for utdanning

I tillegg til sentrale lønnsøkning skal det gjennomføres lokale forhandlinger hvor mange av medlemmene vil få ytterligere tillegg.

LAST NED: Virke HUK protokoll 19. juni 2024 (pdf)

For å se resultatet for hver enkelt overenskomstene se i oversikten nedenfor for hvert enkelt område, samt protokollen med alle opplysninger og nye lønnstabeller.

Lønnstilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende områder i det offentlige, det vil si kommunesektoren (KS) og sykehusene (Spekter Helse).

De statslike overenskomstene forhandles senere

Overenskomstene som har tilsvarende bestemmelser som i Staten vil bli forhandlet på et senere tidspunkt, da oppgjøret i Staten ennå ikke er ferdig. Dette gjelder avtalene for høyskoler, samt museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter. 

Resultatet i lønnsoppgjøret for Virke HUK

 1. Det blir gitt et generelt tillegg til alle på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner per år for ansatte i hel stilling. Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.  Lønnstilleggene gis fra 1. juli 2024 og er inkludert i de nye minstelønnssatsene.  

  Partene er enige om styrket satsing på heltid og kompetanse.

  Se protokollen for mer om dette.

  Ny minstelønnstabell

  Lønns kategori

  Stillingsgrupper

  0 år

  4 år

  6 år

  8 år

  10 år

  16 år

  A

  Stillinger uten særskilt krav om utdanning

  395.000

  400.000

  405.000

  411.000

  457.000

  485.000

  B1

  Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning

  436.000

  441.000

  447.000

  454.000

  515.000

  527.000

  B2

  Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell

  436.000

  441.000

  447.000

  454.000

  515.000

  527.000

  C

  Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning

  485.000

  501.000

  503.000

  527.000

  589.000

   

  D

  Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning

  538.000

  561.000

  572.000

  599.000

  675.000

   

  Lokale forhandlinger

  Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. juli.

  I de lokale forhandlingene for Delta oppfordres de lokale parter til å vurdere lønnsmessige tiltak for:

  • mellomledere 
  • relevant etter- og videreutdanning, 
  • samt for å rette opp eventuelle utilsiktede skjevheter 

  Det vil bli gjennomført felles opplæring av de lokale parter i lokale forhandlinger etter sommeren. Dette vil det bli informert mer om senere.

  Tillegg for kveld, natt og helg økes

  • Minste tillegg for arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag  økes fra kr 70,- til kr 75,- per time.  
  • Kvelds- og nattillegg for turnusarbeidere utvides til å gjelde fra kl 17.00 til ut nattevaktens lengde, dog senest til kl 8.00. Også arbeidstakere som ikke arbeider turnus gis tilsvarende tillegg mellom kl 17.00 og 07.00.  

  Andre endringer i  avtalen 

  • Styrking av bestemmelsen om heltid/deltid/midlertidig ansettelse.
  • Fokus på Kartlegging av kompetanse og oppgavedeling 
  • Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon bør lønnsutvikling være tema 
 2. Sentrale tillegg gjeldende fra 1. mai 2024

  Det gis et generelt tillegg til alle på minimum 22 000 kroner pr år for ansatte i hel stilling. Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.  Lønnstilleggene gis fra 1. mai 2024 og er inkludert i de nye garantilønnssatsene.  Med virkning fra 1. mai 2024 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene i «stillinger uten særskilt krav til utdanning» med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet.

  Sentrale lønnstillegg – per 1. mai 2024

  Stillingsgrupper

  Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2024

   

  0 år

  2 år

  4 år

  6 år

  8 år

  10 år

  16 år

  Stillinger uten særskilt krav til utdanning

  31 300

  24 800

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  25 800

  Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  26 100

  Lærer og
  Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  27 300

  Adjunkt og
  Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  23 500

  23 500

  23 500

  28 500

  Adjunkt med tilleggsutdanning og
  Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  25 600

  25 600

  29 200

  30 700

  Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

  22 000

   

   

  29 700

  29 700

  29 700

  35 500

  Lektor med tilleggsutdanning

  22 000

   

   

  30 000

  30 000

  30 000

  37 000

  Lokale forhandlinger

  Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,1 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2024.

  Andre endringer i avtalen

  • Styrking av bestemmelsen om heltid/deltid/midlertidig ansettelse.  
  • Kompensasjon for tjenestereiser 
  • Ny stillingsgruppe for fagarbeider med høyere fagskoleutdanning 
  • Fokus på Kartlegging av kompetanse og oppgavedeling
 3. Sentrale tillegg gjeldende fra 1. mai 2024

  Det gis et generelt tillegg til alle på minimum 22 000 kroner pr år for ansatte i hel stilling. Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.  Lønnstilleggene gis fra 1. mai 2024 og er inkludert i de nye garantilønnssatsene.  Med virkning fra 1. mai 2024 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene i «stillinger uten særskilt krav til utdanning» med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet.

  Sentrale lønnstillegg – per 1. mai 2024

  Stillingsgrupper

  Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2024

   

  0 år

  2 år

  4 år

  6 år

  8 år

  10 år

  16 år

  Stillinger uten særskilt krav til utdanning

  31 300

  24 800

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  25 800

  Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  26 100

  Lærer og
  Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  27 300

  Adjunkt og
  Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  23 500

  23 500

  23 500

  28 500

  Adjunkt med tilleggsutdanning og
  Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  25 600

  25 600

  29 200

  30 700

  Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

  22 000

   

   

  29 700

  29 700

  29 700

  35 500

  Lektor med tilleggsutdanning

  22 000

   

   

  30 000

  30 000

  30 000

  37 000

  Lokale forhandlinger

  Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,1 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2024. 

  Andre endringer i overenskomsten 

  • Styrking av bestemmelsen om heltid/deltid/midlertidig ansettelse.  
  • Kompensasjon for tjenestereiser 
  • Ny stillingsgruppe for fagarbeider med høyere fagskoleutdanning 
  • Fokus på Kartlegging av kompetanse og oppgavedeling
 4. Sentrale tillegg gjeldende fra 1. mai 2024

  Det gis et generelt tillegg til alle på minimum 22 000 kroner pr år for ansatte i hel stilling. Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.  Lønnstilleggene gis fra 1. mai 2024 og er inkludert i de nye garantilønnssatsene.  Med virkning fra 1. mai 2024 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene i «stillinger uten særskilt krav til utdanning» med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet.

  Sentrale lønnstillegg – per 1. mai 2024

  Stillingsgrupper

  Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2024

   

  0 år

  2 år

  4 år

  6 år

  8 år

  10 år

  16 år

  Stillinger uten særskilt krav til utdanning

  31 300

  24 800

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  22 000

  Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  25 800

  Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  26 100

  Lærer og
  Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  22 000

  22 000

  22 000

  27 300

  Adjunkt og
  Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  23 500

  23 500

  23 500

  28 500

  Adjunkt med tilleggsutdanning og
  Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

  22 000

   

   

  25 600

  25 600

  29 200

  30 700

  Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

  22 000

   

   

  29 700

  29 700

  29 700

  35 500

  Lektor med tilleggsutdanning

  22 000

   

   

  30 000

  30 000

  30 000

  37 000

  Lokale forhandlinger

  Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,1 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2024. 

  Andre endringer i overenskomsten 

  • Styrking av bestemmelsen om heltid/deltid/midlertidig ansettelse.  
  • Kompensasjon for tjenestereiser 
  • Ny stillingsgruppe for fagarbeider med høyere fagskoleutdanning 
  • Fokus på Kartlegging av kompetanse og oppgavedeling