Einigheit mellom YS og Virke i årets mellomoppgjer for kinoer og boligbyggelag

Nestleiar i Delta og forhandlingsleiar for Delta i Virke, Marit Solheim.
Nestleiar i Delta og forhandlingsleiar for Delta i Virke, Marit Solheim. Foto: Thomas Brun /NTB

- Vi er fornøgd med at vi har fått gjennomslag for kravet om auka kjøpekraft, nestleiar i Delta og forhandlingsleiar for Delta i Virke, Marit Solheim.

Dei sentrale tillegga er dei høgaste som er gitt på mange år. Alle Delta sine medlemmer får 7,5 kroner i timen i generelt tillegg. Partane har vorte einige om ei ramme på 5,2 prosent, som er på linje med oppgjeret mellom YS og NHO.

LAST NED: Protokoll YS - Virke 2023 (pdf)

Det skal også gjennomførast lokale forhandlingar, og her kan dei lokale partane henta ut ytterlegare tillegg.

- Delta har dyktige tillitsvalde som vil sørge for at også desse forhandlingane blir godt ivaretekne, seier Solheim.

Resultatet i korte trekk

  • Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time
  • Låglønnstillegg: 3 kroner pr time (Gjeld kun for kinoavtalen)
  • Ramma for oppgjeret er 5,2 prosent

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Delta Direkte tlf. 02125, e-post [email protected], eller Deltas regionkontor.