Lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet Energiavtale 1 er i havn

Illustrasjonsbilde. (Foto: Terje Pedersen/NTB)
Illustrasjonsbilde. (Foto: Terje Pedersen/NTB)

Delta er enige med Samfunnsbedriftene om Energiavtale 1 for 2021. Alle får et generelt lønnstillegg på 10.300 kroner med virkning fra 1. juli. Minstelønnssatsene heves med tre prosent.

- Vi er fornøyde med resultatet. Det sikrer medlemmens kjøpekraft, sier Simen Bjerke - spesialrådgiver i Delta og den som førte forhandlingene på vegne av medlemmene. 

Nå blir det lokale forhandlinger, som vil ta utgangspunkt i bedriftenes økonomiske forhold og framtidsutsikter.

Ny minstelønn

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Ny minstelønn fra 01.06.2021

4001

Arbeider

401 300

 4002

Arbeidsleder

421 100

 4005

Elektromaskinist / Energioperatør

447 500

 4007

Energimontør

447 500

 4008

Fagarbeider

415 600

 4014

Merkantilmedarbeider

413 400

 4016

Maskinmester

444 200

 4017

Sekretær

418 900

 4018

Servicemedarbeider

401 300

 4020

Unge arbeidstakere/ferievikarer

263 100

 4022

Fagarbeider med fagskoleutdanning

436 600

 4023

Fagarbeider med fagskoleutdanning (særaldersgrense)

436 600