Lønn og avtaler i Samfunnsbedriftene

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) som motpart.

I disse forhandlingene avtales sentrale lønnstillegg og andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom osv.

Hva er Samfunnsbedriftene?

KS Bedrift endret i april 2020 navn til Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Samfunnsbedriftene organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

KS er overordnet tariffpart.

Hvor har Delta tariffavtale med Samfunnsbedriftene?

Medlemmene i Samfunnsbedriftene kan primært deles inn i tre tariffområder:

  • Bedriftsmedlemmer som følger Hovedtariffavtalen for kommunal sektor.
  • Konkurranseutsatte bedrifter på «Hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor». 
  • Energibedrifter på energiavtalen». Delta er part i Energiavtale 1.

Lønnsoppgjøret 2024

Avtaler

Lønnsoppgjøret 2023

Bedriftsavtalen:

Forhandlingsresultat 9. mai: Godt resultat i lønnsoppgjøret

Energiavtale 1:

Forhandlingsresultat 30. mai: Slik er resultatet av lønnsoppgjøret 2023 for Energiavtale 1

Lønnsoppgjøret 2022

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

> Slik ble resultatet av lønnsoppgjøret 2022 for medlemmer tilknyttet bedriftsavtalen (9. juni 2022)
 

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

> Slik ble resultatet av lønnsoppgjøret 2022 for Energiavtale 1

Lønnsoppgjøret 2020