Lønn og avtaler i Samfunnsbedriftene

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) som motpart.

I disse forhandlingene avtales sentrale lønnstillegg og andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom osv.

Hva er Samfunnsbedriftene?

KS Bedrift endret i april 2020 navn til Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Samfunnsbedriftene organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

Hvem har tariffavtale med Samfunnsbedriftene?

Medlemmene i Samfunnsbedriftene kan primært deles inn i tre tariffområder:

 • Bedriftsmedlemmer som følger Hovedtariffavtalen for kommunal sektor.
 • Konkurranseutsatte bedrifter på «Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter».
 • Energibedrifter på energiavtalen». Delta er part i Energiavtale 1.

Lønnsoppgjøret 2021

Samfunnsbedriftene

Forhandlingsstart: 1. juni
Frist: 2. juni kl 24.00
Enighet i forhandlingene (1. juni): Slik ble resultatet for medlemmer som jobber i Samfunnsbedriftene 
> Last ned protokoll fra forhandlingene
> Last ned lønnstabeller samfunnsbedriftene 2021

Energiavtale 1

Forhandlingsstart: 7. juni
Frist: 7. juni
Enighet i forhandlingene: Lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet Energiavtale 1 er i havn
> Last ned protokoll fra forhandlingene
> Last ned vedlegg til protokoll fra forhandlingene

Lønnsoppgjøret 2020

Konkurranseutsatte bedrifter:

Oppstart: 22. september

Frist: 23. september

Resultat i forhandlingene

> Last ned protokoll fra forhandlingene

Energiavtale 1:

Oppstart: 6. oktober

Frist: 7. oktober

> Resultat i forhandlingene

> Last ned vedlegg til protokoll fra forhandlingene (pdf)

Samfunnsbedriftene - tidligere lønnsoppgjør

 1. Konkurranseutsatte bedrifter:

  Energiavtale 1

 2. Konkurranseutsatte bedrifter

  Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte Bedrifter. Mekling 2.-3. november

  Tariffnotat:

  Krav:

  Riksmeklerens møtebok:

  Energiavtale I

  Partene kom til enighet om et resultat tirsdag 8. november etter en streik som varte fra 23. september.

  Tariffnotat:

  Krav:

  Riksmeklerens møtebok:

 • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
 • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}