Lønn og avtaler i Samfunnsbedriftene

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) som motpart.

I disse forhandlingene avtales sentrale lønnstillegg og andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom osv.

Hva er Samfunnsbedriftene?

KS Bedrift endret i april 2020 navn til Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Samfunnsbedriftene organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

KS er overordnet tariffpart.

Hvor har Delta tariffavtale med Samfunnsbedriftene?

Medlemmene i Samfunnsbedriftene kan primært deles inn i tre tariffområder:

 • Bedriftsmedlemmer som følger Hovedtariffavtalen for kommunal sektor.
 • Konkurranseutsatte bedrifter på «Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter».
 • Energibedrifter på energiavtalen». Delta er part i Energiavtale 1.

Lønnsoppgjøret 2022

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

> Slik ble resultatet av lønnsoppgjøret 2022 for medlemmer tilknyttet bedriftsavtalen (9. juni 2022)
 

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

> Slik ble resultatet av lønnsoppgjøret 2022 for Energiavtale 1

Lønnsoppgjøret 2020

Samfunnsbedriftene - tidligere lønnsoppgjør (arkiv)

 1. Konkurranseutsatte bedrifter:

  Oppstart: 22. september

  Frist: 23. september

  Resultat i forhandlingene

  > Last ned protokoll fra forhandlingene

  Energiavtale 1:

  Oppstart: 6. oktober

  Frist: 7. oktober

  > Resultat i forhandlingene

  > Last ned vedlegg til protokoll fra forhandlingene (pdf)

 2. Konkurranseutsatte bedrifter:

  Energiavtale 1

 3. Konkurranseutsatte bedrifter

  Hovedtariffforhandlingene for konkurranseutsatte bedrifter startet 8. mai 2018 og ble avsluttet 9. mai 2018.

  > Resultatet av lønnsoppgjøret for KS Bedrift – konkurranseutsatte bedrifter - 2018

  > Protokoll fra forhandlingene om hovedtariffavtalen for
  konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) 2018 (pdf)

  Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 2018-2020 (pdf) - vedtatt prolongert til 15. september 2020

  Energiavtale 1

  Hovedtariffforhandlingene foregikk 29. - 30. mai 2018.

  > Resultatet av lønnsoppgjøret for KS Bedrift Energiavtalen

  > Protokoll til Energiavtale 1 - 2018 (pdf)

  > Energiavtalen I for tariffperioden 01.06.2018-31.05.2020 Avtalen ble 19.03.2020 forlenget fram til 15.9.2020.

  > Minstelønnssatser - Energiavtale 1 - fra 1. juli 2018 (pdf)

 • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
 • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}