Enighet i lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet bedriftsavtalen

Spesialrådgiver i Deltas arbeidslivsavdeling, Simen Bjerke, ledet forhandlingene på vegne av YS Kommune.
Spesialrådgiver i Deltas arbeidslivsavdeling, Simen Bjerke, ledet forhandlingene på vegne av YS Kommune.

Mellomoppgjøret for Deltas medlemmer på bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene er i havn. Alle får et lønnstillegg på minimum 8000 kroner.

- Vi oppnådde et akseptabelt resultat på nivå med sammenlignbare områder. Med dette resultatet sikres kjøpekraften til våre medlemmer, sier spesialrådgiver Simen Bjerke i Delta. Han ledet forhandlingene på vegne av YS Kommune. 

Last ned de nye lønnstabellene (pdf)

Garantilønnssatsene heves med mer enn det generelle tillegg. Dette var et nødvendig grep etter at avtalen i 2020 kun ble videreført for å rette opp utilsiktede skjevheter. Det er nå rettet opp. 
Spesielt viktig var det at fagarbeider med 16 års ansiennitet nå ligger over 20 års-garantien. 
Fjorårets forhandlinger endte med en ren forlengelse av eksistrende avtale, uten at satsene for garantilønn ble justert. 

For arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet er minstelønnen nå 433.100 kroner i hundre prosent stilling.

Alle tillegg gjelder fra 1. mai 2021

Hva er Samfunnsbedriftene?

KS Bedrift endret i april 2020 navn til Samfunnsbedriftene.
Samfunnsbedriftene er en interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Samfunnsbedriftene organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

Last ned protokoll (pdf)

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din tillitsvalgt eller Delta Direkte.

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt