Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen i KS Bedrift

Disse forhandlet for medlemmene i Delta og YS: Petter Sommervold (Yrkestrafikkforbundet) Monica Deildok, (Delta), Simen Bjerke (Delta) og Bjørn-Are Sæther (Parat).
Disse forhandlet for medlemmene i Delta og YS: Petter Sommervold (Yrkestrafikkforbundet) Monica Deildok, (Delta), Simen Bjerke (Delta) og Bjørn-Are Sæther (Parat).

Mellomoppgjøret for medlemmene på Bedriftsavtalen i KS Bedrift kom i havn tirsdag kveld. Alle får et lønnstillegg på minst 6200 kroner, og garantilønnen heves slik at det gir et lønnsløft for fagarbeidere og fagarbeidere med fagskole.

Tillegg til alle og heving av garantilønn

Oppgjøret gir 6200,-  kroner i tillegg med virkning 1. mai 2019 for alle medlemmer i gruppe 1.

For arbeidsledere og avdelingsledere i gruppe 1 er det avtalt et tillegg på 1,45 prosent på årslønn, dog minimum 6200 kroner.

Garantilønnsnivåene økes også fra 1. mai, se tabell under.

Ny garantilønn fra 1. mai 2019:

Garantilønn etter ansiennitet

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

Fagarbeider med fagskole

0 år

297 275

350 800

372 800

2 år

302 775

357 200

379 200

4 år

305 575

360 700

382 700

6 år

308 575

364 900

386 900

8 år

316 675

376 300

398 300

10 år

362 975

413 000

433 000

16 år

364 975

423 000

443 000

Garantibestemmelsen for arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet heves til 413.900 kroner.

LAST NED Lønnstabell - garantilønn og tillegg for ansiennitet 2019

Lønnsløft for fagarbeidere

For fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et lønnsløft ved at garantilønnsnivåene er hevet. Tilleggene på garantilønn er på mellom 15.600 og 21.625 avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.

Pensjon

Når det gjelder pensjon er partene enige om følgende:

Med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon, håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon, er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighetstid. For øvrig kommer hovedtariffavtalens regler til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale jf. Hovedavtalens del A § 5.

Partssammensatt utvalg

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

Protokoll fra forhandlingene (pdf)

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din tillitsvalgt eller Delta Direkte.

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt