Delta i havn med mellomoppgjøret for Energiavtale 1

Oppgjøret resulterte i et generelt tillegg på kr 7312,- til alle på avtalen. Det generelle tillegget har virkning fra 1. juli 2019. I tillegg er alle minstelønnssatsene økt med kr 6268,- med virkning fra 1. juni 2019.

Partene kom også til enighet om tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon, med følgende protokolltekst:

«Med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Energiavtale I og II. Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon, er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalenes gyldighetstid. For øvrig kommer hovedavtalens regler om interessetvister til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale, jf. Hovedavtalen Del A §5»

Nye minstelønnssatser pr. 1. juni 2019

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Minstelønn 1.6.19

4001

Arbeider

                     379144

4002

Arbeidsleder

                     398044

4003

Avdelingsleder / ledende sekretær

 Ingen

4004

Direktør

 Ingen

4005

Elektromaskinist / Energioperatør

                    423244

4006

Energiingeniør

 Ingen

4007

Energimontør

                     423244

4008

Fagarbeider

                     392794

4009

Fagsjef

 Ingen

4010

Hovedtillitsvalgt

 Ingen

4011

Installasjonsinspektør - DLE

Ingen

4012

Kontrollør

 Ingen

4013

Konsulent

 Ingen

4014

Merkantilmedarbeider

                     390694

4015

Lærling

 Ingen

4016

Maskinmester

                     420094

4017

Sekretær

                     395944

4018

Servicemedarbeider

                     379144

4019

Tekniker

 Ingen

4020

Unge arbeidstakere / ferievikarer

                      247 154

4021

Verneleder /HMS-leder

 Ingen

4022

Fagarbeider med fagskoleutdanning

                    412794

4023

Fagarbeider med fagskoleutdanning (særaldersgrense

                      412794