Enighet i lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet bedriftsavtalen

Delta fikk gjennomslag for flere viktige krav i lønnsoppgjøret. Her er forhandlingsleder i Samfunnsbedriftene, Barbro Noss, og forhandlingsleder for Delta og YS K, Simen Bjerke.
Delta fikk gjennomslag for flere viktige krav i lønnsoppgjøret. Her er forhandlingsleder i Samfunnsbedriftene, Barbro Noss, og forhandlingsleder for Delta og YS K, Simen Bjerke.

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer på bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene gir alle et lønnstillegg på minimum 12.000 kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger.

Delta fikk gjennomslag for flere viktige krav. Det blir endringer i garantilønnstabellen, de tillitsvalgtes rolle i lokale lønnsforhandlinger er styrket og de sentrale partene får bedre kontroll på lønnsdannelsen. I tillegg blir det gode endringer i lønnsansiennitet, kompetanse og ubekvemstillegg. Partene er enige om at Havn tas inn som bransje i avtalen.

Lønnstillegg

 • Ufaglærte får 12.000 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet
 • Fagarbeidere får 13.000 i lønnstillegg
 • Fagarbeidere med fagskole får 14.000 i lønnstillegg
 • Ledere og andre uten garantilønn i gruppe 1 får 2,6 prosent i lønnstillegg

I tillegg heves garantilønnssatsene med mer enn det generelle tillegget, og stigen for ansiennitetstillegg jevnes ut. Tilleggene blir for alle ansiennitetsgrupper 10.000 kroner.  Det er også satt av 1 prosent til lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring er 15.10.2022.

Tabellen viser generelle tillegg fra 1.5. 2022 for stillinger i gruppe 1:

Stillingsgruppe /
Ansiennitet
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Ufaglært 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Fagarbeider 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Fagarbeider Fagskole 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Ledere og
andre uten garantilønn
2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %


Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2022:

    0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Ufaglært Sats 338.000 348.000 358.000 368.000 378.000 388.000 398.000
  Tillegg for
ansiennitet
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Fagarbeider Sats 398.000 408.000 418.000 428.000 438.000 448.000 458.000
  Tillegg for
ansiennitet
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Fagarbeider
Fagskole
Sats 418.000 428.000 438.000 448.000 458.000 468.000 478.000
  Tillegg for
ansiennitet
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

– Vi gjør flere omfattende grep i årets lønnsoppgjør. Dette er resultat av prosesser som har foregått over flere år, og som har vært veldig krevende for begge parter. Vi er fornøyd med at vi nå får bedre kontroll på lønnsdannelsen, og at våre tillitsvalgte kan forhandle som likeverdige parter lokalt, sier forhandlingsleder for Delta og YS K, Simen Bjerke.

Siden det nå er satt av penger til lokale forhandlinger, kan nå også en eventuell uenighet om fordeling av lønnstilleggene ankes til de sentrale parter.

Gjennomslag for flere viktige krav

Ansiennitet: Fra nå av vil du  få godskrevet all tidligere yrkeserfaring når ansiennitet skal beregnes, uavhengig av om jobberfaringen din er relevant eller ikke, og om den er fra privat eller offentlig sektor. Dette gjelder ikke for lønnsansiennitet fastsatt før 1.5.2022.

Kompetanse:
Delta har fått gjennomslag for at relevant videreutdanning etter avtale og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, gir opprykk til relevant ny stillingskode. I tillegg styrkes avtalens tekst om hvordan man skal jobbe med kompetansehevende tiltak lokalt.

Ubekvemstillegg

Lørdags- og søndagstillegget økes fra 55 til minst 58 kroner pr time. Fra 1.1.23 økes det ytterligere til 70 kroner pr time.

Kveldstillegget for de som arbeider etter skift eller turnus økes fra 59 til minst 62 kroner. Fra 1.1.23 økes det ytterligere til 70 kroner pr time.

Arbeidstakere som ikke går skift eller turnus, skal ha et kvelds- og nattillegg på minst 28 kroner pr time. Fra 1.1.23 økes det ytterligere til 32 kroner pr time.

> Last ned protokollen

> Last ned vedlegg til protokollen

Energiavtalen I

Bedriftsavtalen er en av avtalene i dette tariffområdet. I tillegg har Delta medlemmer som følger Energiavtalen I. Den skal forhandles 27. og 28. september.

Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen gjelder for selvstendige bedrifter i kommunal sektor innenfor disse bransjene:

 • Avfall/gjenvinning
 • Biblioteksentralen
 • Havn
 • IKT bedrifter
 • Næring / Eiendom
 • Parkering
 • Revisjon
 • Vann og avløp

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.