Enighet i lønnsoppgjøret i bedriftsavtalen

Sissel Berge Dyblie førte forhandlingene på vegne av Deltas medlemmer.
Sissel Berge Dyblie førte forhandlingene på vegne av Deltas medlemmer.

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer på bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene gir alle et lønnstillegg på minimum 19.400 kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger.

Natt til 15 mai ble det enighet i forhandlingene i bedriftsavtalen. Oppgjøret er i tråd med frontfaget og kommunal sektor.

Sentrale lønnstillegg

 • Ufaglærte får 19.400 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet.
 • Fagarbeidere får 20.200 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet.
 • Fagarbeidere med fagskole får 21.200 i lønnstillegg
 • Stillinger i gruppe 1 uten fastsatt garantilønn får 3,6 prosent i lønnstillegg.
 • Stillinger i gruppe 2 forhandler sin lønn lokalt.
 • Minstelønnssatsene heves med det generelle tillegget, pluss ytterligere kr. 2000,-.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Tabellen viser sentrale lønnstillegg pr. 1. mai 2024:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

19 400

19 400

19 400

 

19 400

 

19 400

 

19 400

 

19 400

Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger

20 200

20 200

20 200

20 200

20 200

20 200

20 200

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200


Tabellen viser garantilønn pr. 1. mai 2024:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

390 700

400 700

410 700

420 700

430 700

440 700

450 700

Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger

452 200

462 200

472 200

482 200

492 200

502 200

512 200

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

474 200

484 200

494 200

504 200

514 200

524 200

534 200

Lokale forhandlinger

Det er satt av 1 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september.

Permisjon med lønn

Videre har Delta fått gjennomslag for at det gis permisjon med lønn dersom det etter bedriftens syn er nødvendig å øke kunnskap og styrke kompetansen for å utføre arbeidsoppgaver. Bedriften skal videre dekke legitimerte utgifter til dette.  

Protokoll

Forhandlingene ble sluttført 15. mai.

> Se protokollen fra forhandlingene (pdf)

> Se vedlegg til protokollen fra forhandlingene (pdf)

Energiavtale I

Bedriftsavtalen er en av avtalene i dette tariffområdet. I tillegg har Delta medlemmer som følger Energiavtale I. Denne skal forhandles 28. og 29. mai.

Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen gjelder for selvstendige bedrifter i kommunal sektor innenfor disse bransjene:

 • Avfall/gjenvinning
 • Havn
 • IKT bedrifter
 • Næring / Eiendom
 • Parkering
 • Revisjon
 • Vann og avløp

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Ring 02125 eller 987 02 125

> E-post: [email protected]