Slik er resultatet av lønnsoppgjøret 2022 for Energiavtale 1

Illustrasjonsfoto. (Lise Åserud / NTB)
Illustrasjonsfoto. (Lise Åserud / NTB)

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer på Energiavtale 1 gir alle et lønnstillegg på minimum 10.900 kroner. I tillegg er minstelønnen hevet. 

28. september ble Delta og Samfunnsbedriftene enige om revisjon av Energiavtale 1.  

- Vi er fornøyd med å finne en helhetlig løsning som blant annet sikrer et sentralt tillegg til alle på kr 10 900, sier Simen Bjerke - spesialrådgiver i Delta

Resultatet i korte trekk 

  • Generelt tillegg til alle på 10.900 kr kroner med virkning fra 1. juli 2022
  • Nye minstelønnssatser (se tabell nedenfor) 
  • Gjennomført relevant videreutdanning etter avtale, og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, gir opprykk til relevant ny stillingskode hvis den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.
  • Nytt punkt om databriller inn i avtalen.
  • Nytt punkt om drøftelse av tilgjengelighetsteknologi
  • Ved gjennomføring av nødvendig kompetanseheving skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.

Nå blir det lokale forhandlinger, som vil ta utgangspunkt i bedriftenes økonomiske forhold og framtidsutsikter.

LAST NED: Protokoll fra fra forhandlingene på Energiavtale 1

LAST NED: Vedlegg til protokoll Energiavtale 1

Ny minstelønn fra 1/7-2022

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Ny minstelønn fra 01.07.2022

4001

Arbeider

414 800

 4002

Arbeidsleder

434 600

 4005

Elektromaskinist

461 000

 4007

Energimontør

461 000

 4008

Fagarbeider

429 100

 4014

Merkantilmedarbeider

432 400

 4016

Maskinmester

457 700

 4017

Sekretær

432 400

 4018

Servicemedarbeider

414 800

 4020

Unge arbeidstakere

276 600

 4022

Fagarbeider med fagskoleutdanning

461 000

 4023

Fagarbeider med fagskoleutdanning (særaldersgrense)

461 000