Forhandlingene om Energiavtalen er i havn for 2020

Simen Bjerke har ledet forhandlingene for Deltas medlemmer.
Simen Bjerke har ledet forhandlingene for Deltas medlemmer.

Delta kom natt til torsdag til enighet med Samfunnsbedriftene om Energiavtale 1. Alle får et lønnstillegg på 2500 kroner, minstelønnen er hevet og det er innført et viktig likestillingstiltak.

Resultatet i korte trekk:

  • Generelt tillegg til alle på 2500 kr kroner med virkning fra 1. juli 2020.
  • Nye minstelønnssatser (se tabell nedenfor)
  • Kjønnsdelte garderober: Der det etableres garderober, skal det være separate herre- og kvinnegarderober. Vi har dermed fått gjennomslag for et viktig likestillingsprinsipp i tariffavtalen.

– Det var veldig krevende forhandlinger, men vi er tilfreds med å få til en forhandlingsløsning. Resultatet sikrer et generelt tillegg til våre medlemmer, som var veldig viktig i årets oppgjør med det bakteppet vi har. Vi har også fått til en solid regulering av minstelønnssatsene. Å få inn punktet om kjønnsdelte garderober i tråd med kravet vårt er også et lyspunkt, sier Simen Bjerke i Delta som har ledet forhandlingene for Deltas medlemmer.

Ny minstelønn

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Ny minstelønn fra 01.07.2020

4001

Arbeider

389 589

 4002

Arbeidsleder

408 811

 4005

Elektromaskinist / Energioperatør

434 439

 4007

Energimontør

434 439

 4008

Fagarbeider

403 471

 4014

Merkantilmedarbeider

401 336

 4016

Maskinmester

431 236

 4017

Sekretær

406 675

 4018

Servicemedarbeider

389 589

 4020

Unge arbeidstakere/ferievikarer

255 356

 4022

Fagarbeider med fagskoleutdanning

423 811

 4023

Fagarbeider med fagskoleutdanning (særaldersgrense)

423 811