Godt resultat i lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet bedriftsavtalen

Forhandlingsleder for Delta og YS K, Simen Bjerke,
Forhandlingsleder for Delta og YS K, Simen Bjerke,

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer på bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene gir alle et lønnstillegg på minimum 26.300 kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger.

- Vi har oppnådd et godt resultat på linje med offentlig sektor for øvrig. Med dette resultatet får våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Simen Bjerke som har leder forhandlingene på vegne av YS Kommune.

Sentrale lønnstillegg

 • Ufaglærte får 26.300 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet
 • Fagarbeidere får 27.000 i lønnstillegg
 • Fagarbeidere med fagskole får 28.000 i lønnstillegg
 • Ledere og andre uten garantilønn får 5 prosent i lønnstillegg

Alle sentrale tillegg gjelder fra 1. mai 2023.

Ny garantilønn

I tillegg til at garantilønnsatsene heves med de sentrale tilleggene, heves garantilønnen ytterligere med 5000 kroner.

Tabellen viser ny garantilønn etter stillingsgruppe og ansiennitet fra 1.5.2023.

Stillingsgruppe024681016
Ufaglært  369 300  379 300  389 300  399 300  409 300  419 300  429 300
Fagarbeider  430 000  440 000  450 000  460 000  470 000  480 000  490 000
Fagarbeider fagskole  451 000  461 000  471 000  481 000  491 000  501 000  511 000

Lokale forhandlinger

Det er også satt av 1,2 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger er 15. oktober 2023.

Protokoll

Forhandlingene ble sluttført 9. mai 2023. Det er i år mellomgjør. Det betyr at det kun er forhandlinger om lønnstillegg. 

> Last ned protokollen fra forhandlingene

Energiavtalen I

Bedriftsavtalen er en av avtalene i dette tariffområdet. I tillegg har Delta medlemmer som følger Energiavtalen I. Den skal forhandles 30. og 31. mai.

Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen gjelder for selvstendige bedrifter i kommunal sektor innenfor disse bransjene:

 • Avfall/gjenvinning
 • Biblioteksentralen
 • Havn
 • IKT bedrifter
 • Næring / Eiendom
 • Parkering
 • Revisjon
 • Vann og avløp

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Ring 02125 eller 987 02 125

> E-post: direkte@delta.no