Slik er resultatet av lønnsoppgjøret 2023 for Energiavtale 1

Slik er resultatet av lønnsoppgjøret 2023 for Energiavtale 1
Foto: NTB

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer på Energiavtale 1 gir alle et sentralt lønnstillegg på 27.000 kroner med virkning fra 1. juli. Minstelønnssatsene heves med tilsvarende beløp.

Delta ble 30. mai enige med Samfunnsbedriftene om Energiavtale 1 for 2023.

–Vi er fornøyde med resultatet. Deltas målsetning i forhandlingene har vært reallønnsvekst. Et sentralt tillegg på 27.000 kroner er et godt steg i denne retningen, sier Simen Bjerke, spesialrådgiver i Delta og den som førte forhandlingene på vegne av Deltas medlemmer.

> Last ned protokoll

Lokale forhandlinger

Nå gjenstår lokale forhandlinger. De tar utgangspunkt i bedriftenes økonomiske forhold og framtidsutsikter. Fristen er 15. november 2023.

Ny minstelønn fra 1. juli 2023

 StillingsbetegnelseStillingskodeMinstelønn 22Økning minstelønnssatsNy minstelønnssats 2023
 Arbeider4001414 800  27 000441 800
 Arbeidsleder4002434 600  27 000461 600
 Elektromaskinist4005461 000  27 000488 000
 Energimontør4007461 000  27 000488 000
 Fagarbeider4008429 100  27 000456 100
 Merkantilmedarbeider4014432 400  27 000459 400
 Maskinmester4016457 700  27 000484 700
 Sekretær4017432 400  27 000459 400
 Servicemedarbeider4018414 800  27 000441 800
 Unge arbeidstakere4020276 600  27 000303 600
 Fagarbeider m/fagskole4022461 000  27 000488 000
 Fagarbeider m/fagskole særalder4023461 000  27 000488 000