Tariffområde FUS-barnehagene: Arkiv tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2017

Forhandlinger ble gjennomført og avsluttet 1. juni 2017

Resultatet i korte trekk

  • Alle får et lønnstillegg. Tilleggene varierer utfra hvilken stillingsgruppe du er i og hvor lang ansiennitet du har. Størrelsen på lønnstillegget finner du i vedlegget (PDF).
  • Minstelønnssatsene heves. Se de nye minstelønnssatsene i vedlegget (PDF)
  • Tilleggene for relevant tilleggs- eller videreutdanning øker. Videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller fagskole av halvt års varighet heves fra 8000 kroner til minst 10.000 kroner.
  • Tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves til minimum 20.000 pr. år. Det var tidligere 16.000 kroner.
  • Det økonomiske oppgjøret har en ramme på om lag 2,4 prosent, og er på nivå med kommunal sektor.

Tariffoppgjøret 2016

Forhandlingene startet 14. juni. Partene ble enige 13. oktober 2016.

Resultatet av oppgjøret i korte trekk:

  • Lønnstillegg på mellom 6 300 kr og 14 000 kr. 
  • Tillegg for relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves til kr. 16 000 pr. år i tillegg til minstelønn.
  • Enighet om en ny pensjonsordning, en såkalt hybridordning. Ansatte over 35 år som taper på overgang til ny pensjonsordning, kompenseres.
  • Les mer om oppgjøret.