Nå blir Deltas stipendordning enda bedre

Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Deltas medlemmer.
Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Deltas medlemmer. Foto: Colourbox

Fra 1. mai endres retningslinjene for Deltas populære stipendordning. Det er nå mulig å få mer i stipend for faglig utvikling, og PC-støtten økes. Tillitsvalgte får et ekstra påslag på 500 kroner.

Dette er nytt fra 1. mai:  

  • Ordinært betalende medlemmer kan søke stipend etter fem måneder mot tidligere seks måneder. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette.

  • Det er mulig å få opptil 18.000 kroner i stipend for formell utdanning mot tidligere 15.000 kroner. For uformell utdanning er det mulig å få opptil 6.000 kroner i støtte, mot tidligere 5.000 kroner. 

  • Innkjøp av PC kan støttes med inntil 2500 kroner, mot tidligere 2000 kroner. 

  • Søknad om stipend må sendes Delta senest tre måneder etter at kurset/utdanningen er avsluttet. Det har tidligere ikke vært en slik frist. 

  • Ekstra støtte på kr 500 til tillitsvalgte som innvilges stipend. Dette kommer på toppen av maksbeløpet.  

  • Medlemmer i AVYO omfattes av stipendordningen fra 1. august 2021. Dette gjelder ikke Deltas kommunale medlemmer som går over til AVYO. De følger Deltas stipendordning. 

  • Tidligere har det vært krav om NOKUT-godkjenning av tilbud utenfor universitet/høyskole for at utdanningen skal anses som formell og gi stipend tildelt etter høyeste sats. Etter en konkret vurdering kan nå også utdanningstilbud som er godkjent av andre offentlige myndigheter enn NOKUT gi rett til stipend etter høyeste sats. 

  • Det gis en oppholdsstøtte (overnatting) på inntil kr 600 innenfor maksbeløpet. 

  • Nedre søknadsgrense endres til kr 1000 mot tidligere 2000 kroner. 

Retningslinjer for stipend og søknadsskjema