Deltas stipendordning: Søk stipend til faglig utvikling

For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst fem måneder på søknadstidspunktet. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i fem måneder.
For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst fem måneder på søknadstidspunktet. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i fem måneder. Foto: Colourbox

Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.

 • Du må ha vært ordinært betalende medlem i fem måneder før du kan søke stipend. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette.
 • Søknad om stipend må sendes Delta senest tre måneder etter at kurset/utdanningen er avsluttet.
 • Søknader hvor utgiftene er mindre enn 1.000 kroner behandles ikke.
 • Du kan søke ett stipend pr. kalenderår.
 • Du kan søke om stipend hele året, og tildelingen skjer løpende.
 • For at behandling og utbetaling av stipend skal skje før nyttår, må vi ha søknad og godkjent dokumentasjon i hende innen 10. desember
 • NB! Merk at utgiftene du søker støtte til må dokumenteres.

Stipend - formål

Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Deltas medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir medlemmer best mulighet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet.

Retningslinjer for Deltas stipendordning

Hvilke utdanningstilbud kan du søke støtte til?

 • Etter- og videreutdanning ved universitet, høyskole og NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger.
 • Utdanninger godkjent av andre offentlige myndigheter enn NOKUT kan etter konkret vurdering gi rett til stipend etter den høyeste satsen.
 • Utdanning ved videregående opplæring og grunnskole.
 • Videregående utdanning for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring.
 • Uformelle utdanningstilbud som kurs, konferanser og seminarer.

Delta støtter kun utdanningstilbud som er yrkesrelevante. NOKUT-godkjent betyr at utdanningen er offentlig godkjent.

Hvor mye kan du få i stipend?

Søknader deles i to kategorier:

1. Formelle grunn- og videreutdanninger – det kan tildeles inntil kr 18 000

Dette er utdanninger på videregående nivå som fører frem til fagbrev eller tilsvarende yrkes- eller studiekompetanse samt universitetsstudier, høyskoleutdanninger og fagskoleutdanninger som gir studiepoeng eller fagskolepoeng.

2. Uformelle utdanningstilbud – det kan tildeles inntil kr 6 000

Dette er yrkesrelevante kurs og seminarer.

Generelt om tilskudd og behandling:

Tilskudd dekker maksimalt 40 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningen, med unntak for tilleggsbidragene.

Følgende utgifter kan dekkes med inntil 40 prosent innenfor maksbeløpet:

 • Studieavgift, kurs- og semesteravgift og eksamensgebyr.
 • Utgifter til relevant studiemateriell som f.eks. lærebøker, arbeidstøy og kopiavgifter.
 • Kjøp av PC støttes med inntil 2.500 kroner.
 • Utgifter til realkompetansevurdering for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring eller som får henvisning fra NAV.
 • Reiseutgifter etter billigste reisemåte.

Følgende støtte kan gis som tilleggsbidrag:

 • Støtte til overnattingsutgifter på kr 600  når undervisning krever overnatting utenfor hjemmet. Dette er et fast beløp og gis uavhengig av antall netter. Støtten gis innenfor maksbeløpet. 
 • Stipendtillegg for de som er tillitsvalgte i Delta på kr 500. Dette gis i tillegg til maksbeløpet.
 • I tilfeller hvor grupper søker støtte til samme kompetansehevende tiltak, kan det søkes om at det etableres sjablonger, (en gruppesøknad), som gir søkere likt beløp.

Slik søker du

1. Les retningslinjene.

2. Samle all dokumentasjon på alle utgiftene du søker støtte til (kvitteringer/bilde av kvitteringer, betaling i nettbank/mobilbank m m).

3. Fyll ut det digitale søknadsskjemaet og send inn søknaden.

 • Det digitale søknadsskjemaet åpnes i ny fane i nettleseren.
 • Søknadsskjemaet fungerer på både mobil og PC.
 • Når du fyller ut skjemaet lagres alle opplysninger automatisk.
 • Dersom du avbryter før du er ferdig, vil du få tilsendt en lenke til skjemaet slik at du kan fortsette der du slapp. Skjemaer som ikke er sendt innen 2 uker vil bli slettet.
 • Når du har sendt inn søknaden vil du motta en bekreftelse på e-post.

Delta vil etterlyse manglende dokumentasjon – dette vil medføre forsinket behandlingstid.

Har du spørsmål?

Lurer du på om du har rett til stipend eller hvor mye du kan få?