Portrettfoto av Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet.
Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet.

Jeg er glad for å kunne ønske dere velkommen til nordisk kongress i Oslo. 

Temaet for kongressen er «Det gode pasientmøtet», og mange gode foredragsholdere skal snakke om hvordan vi kan møte pasientene på en god måte. 

Nordisk kongress, NOLO-kongressen, er også en sosial arena der du møter kollegaer fra forskjellige arbeidsplasser og andre nordiske land. Vi håper at vi også får mange gode kollegiale møter disse dagene.

Jeg håper vi treffes på kongressen i mai. 

Vennlig hilsen 

Gro Bengtson 
Forbundsleder 

Welcome to Nordic Congress for Medical Secretaries 2023:
The good patient meeting

I am pleased to welcome you to the Nordic Congress in Oslo.  

Theme of the congress is «The good patient meeting» and we have many good speakers who will talk about how we can meet the patients in a good way.

The Nordic Congress, The NOLO Congress, is also a social arena where you meet colleagues from different workplaces and other Nordic countries. We hope that we also will have many good collegial meetings these days.

I hope to see you at the congress in May. 

Best regards 

Gro Bengtson 

Unionleader 
Helsesekretærforbundet i Delta 

Aker brygge og Rådhusbryggen i Oslo