Om Delta Hav

Delta Hav organiserer ansatte hos arbeidsgivere med tilknytting til i Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet.

Delta Hav ble dannet 29. juni 2015, og er slik sett en relativt ung og ny forening. Foreningen har sitt utspring STAFO, og har således erfarne tillitsvalgte med lang «fartstid» i  YS sentralt og statlig sektor.

Delta Hav er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktiv skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Delta Hav skal forene medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov.

Alle som er fast eller midlertidig ansatt hos arbeidsgivere med tilknytting til Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet (frilansere, lærlinger, studenter) har rett til medlemsskap.

Medlemskap i Delta Hav innbærer samtidig et individuelt og personlig medlemskap i Delta.

Vi ønsker nye medlemmer velkomne i Delta Hav; til et kraftfullt og fremtidig samarbeid med Delta, med lokalkontorer over hele Norge.