Lønn og avtaler innenfor helse

Våre medlemmer er ansatt i kommuner, helseforetak og private institusjoner. Delta forhandler årlig lønn og arbeidsvilkår for medlemmene i Helsefagarbeidere i Delta. Dette er avtalene som kan gjelde for deg.