Hvem blir årets fotterapeut 2023?

Det er så mange flinke, flotte og innovative fotterapeuter rundt om i landet. Mange har vi kontakt med og vet om, men av Fotterapeutforbundets over tusen medlemmer, er det mange vi ikke vet om også, og som bør honoreres.

Sentralstyret har opprettet denne prisen som skal deles ut til en fotterapeut hvert år. Vi har utpekt en flott jury som skal plukke ut en verdig kandidat.

Kriterier

  • Ekstraordinært engasjement for faget og pasienten
  • Nytenkende
  • Jobber på et høyt faglig nivå
  • Deler raust av sin kompetanse med andre fotterapeuter
  • Er et forbilde for andre fotterapeuter

Juryen består av

Vet dere om noen som fortjener et utmerkelse, så send en mail til et av medlemmene i juryen.